Visualització de contingut web

FIA: Fitxa d'Investigació d'Accidents

Les Fitxes d'Investigació d'Accidents FIA, tenen com a objectius:

  • Aportar material per a l'anàlisi i la difusió de les causes dels accidents produïts, identificant els sectors d'activitat
  • Informar de les mesures preventives que s'hauria d'haver adoptat per evitar-los,
  • Facilitar una major transparència a la població laboral, traslladant a les empreses, treballadors, autoritats, etc. la informació recollida, a fi d'aconseguir una major sensibilització sobre els accidents investigats pels tècnics de l'INVASSAT per poder reduir el seu nombre i evitar-los en un futur.
  • Per a l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball obtenir un valor afegit a les actuacions d'assistència tècnica realitzades a les empreses en què es produeixen accidents de treball.
  • La fitxa d'investigació d'accidents té les següents característiques: és completament anònima, té una fi pedagògica i per això està basada en successos accidentals reals investigats pel personal tècnic d'aquest Institut. No obstant això, pot contindre elements o aspectes modificats o addicionals, relacionats amb aquests, que la persona redactora pot haver introduït a fi d'aconseguir una major eficàcia pedagògica en la difusió d'aquesta. D'altra banda, la fitxa no pretén una anàlisi exhaustiva, sinó més aviat posar de manifest les circumstàncies en les quals es desembolica el succés accidental, així com les principals causes i mesures preventives o correctives a adoptar.

FITXES

Listado Documentos