Visualització de contingut web

FIA: Fitxa d'Investigació d'Accidents

Les Fitxes d'Investigació d'Accidents FIA, tenen com a objectius:

 

 

  • Aportar material per a l'anàlisi i la difusió de les causes dels accidents produïts, identificant els sectors d'activitat
  • Informar de les mesures preventives que s'hauria d'haver adoptat per evitar-los,
  • Facilitar una major transparència a la població laboral, traslladant a les empreses, treballadors, autoritats, etc. la informació recollida, a fi d'aconseguir una major sensibilització sobre els accidents investigats pels tècnics de l'INVASSAT per poder reduir el seu nombre i evitar-los en un futur.
  • Per a l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball obtenir un valor afegit a les actuacions d'assistència tècnica realitzades a les empreses en què es produeixen accidents de treball,

 

 

 

Enllaç a continguts de la fitxa (pdf)

 

ENLLAÇ D'INTERÈS

Repositori de ACCIDENTS DE TREBALL INVESTIGATS. BINVAC
Recopilat per l'INSHT en col·laboració amb les comunitats autònomes
En aquesta base s'inclouen fitxes d'accidents elaborades i revisades per un grup d'experts dels organismes públics dedicats a la seguretat i salut en el treball.

Entreu al BINVAC