Castellón: Jornada de sensibilización hacia la PRL

Valencia: Identificación y evaluación de riesgos ergonómicos. Caso práctico de manipulación de posturas forzadas

Valencia: Identificación y evaluación de riesgos ergonómicos. Caso práctico de manipulación de posturas forzadas

Informació General

Data inici : dimarts, 12 novembre 2019

Data fi : dimecres, 13 novembre 2019

Identificació i avaluació de riscos ergonòmics. Cas pràctic de de postures forçades

 

 

Objectius

Programa

Requisits

 

 

Obertura 21 octubre, 9 horas

Inscripció

Tancat

Ubicació

Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) - València
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (València)
Veure pla

Contacte

Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es