Castellón: Jornada de sensibilización hacia la PRL

Valencia: Gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa

Valencia: Gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa

Informació General

Data inici : dijous, 28 febrer 2019

Data fi : dijous, 14 març 2019

Gestió de la prevenció de riscos laborals en la empresa

 

 

Objectius

Programa

Requisits

Assistència

 

Obertura pre-inscripció 5 febrer, 9 hores

Inscripció

Tancat

Ubicació

Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) - València
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (València)
Veure pla

Contacte

Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es