Castellón: Jornada de sensibilización hacia la PRL

Aplicació pràctica de mesures de protecció enfront de nanomaterials. Projecte life NanoRISK

Aplicació pràctica de mesures de protecció enfront de nanomaterials. Projecte life NanoRISK

Informació General

Data inici : dimarts, 20 setembre 2016

Data fi : dimarts, 20 setembre 2016

Inscripció

Tancat

Ubicació

Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) - València
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (València)
Veure pla

Contacte

Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es