Castellón: Jornada de sensibilización hacia la PRL

Aplicación práctica de medidas de protección frente a nanomateriales. Proyecto life NanoRISK

Aplicación práctica de medidas de protección frente a nanomateriales. Proyecto life NanoRISK

Informació General

Data inici : dijous, 15 setembre 2016

Data fi : dijous, 15 setembre 2016

Aplicació pràctica de mesures de protecció davant nanomaterials. Projecte life NanoRISK 

Programa

Objectius

 

Inscripció

Tancat

Ubicació

Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) - Alacant
C/ HONDÓN DE LOS FRAILES, 1
03005 Alacant
Veure pla

Contacte

Tel.: 965934948 Fax: 965934941
sec-ali.invassat@gva.es