Seminaris Formació 2016

Seminaris Formació 2018

 

  Lloc i data de celebració
Centres Territorials de Seguretat i  Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol.licituds
Plans d'Emergència 10   16, 26 gener   tancat

Investigació d'Accidents Laborals

10   13-14 març  

obert

Mesures d'Emergència

10   17-18 abril   obert
Estrès laboral i altres riscos psicosocials 5 15 maig    

tancat

aforo complet

Equips de Treball. Aplicació del R.D. 1215-1297 10   22-23 maig  

tancat

aforo complet

Aplicació del Decret d'equips de treball i Directiva de màquines 5 24 maig     obert
Investigació d'accidents de treball 10     29-30 maig

tancat

aforo complet

Seguretat Vial Laboral associada a la prevenció conscient. Conduir-emocionalment. El factor humà 5     13 juny

tancat

aforo complet

Exposició laboral al soroll i el seu control 10     26-28 juny

tancat

aforo complet

Equips de treball 10    

10-11 juliol

tancat

aforo complet

Planificació de la prevenció. Procediments i Instruccions 10   7 y 8 novembre   obert