Seminaris Formació 2016

Seminaris Formació 2017

 

  Lloc i data de celebració
Centres Territorials de Seguretat i  Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol.licituds
Investigació d'accidents laborals
A
foro complet
10 h   21-22 febrer   Tancat

Exposició laboral al soroll i el seu control

 

10 h   4-5 abril  

Tancat

Aforo complet

Prevenció conscient, benestar laboral i felicitat a la feina. Com afecten les emocions a la PRL? 5 h 4 maig     Tancat

Mesures d'emergència

 

10 h   9-10 maig  

Tancat

Aforo complet

Aplicació del Reial Decret d'equips de treball i Directiva de màquines

 

5 h 18 maig    

Tancat

Aforo complet

Equips de treball

 

10 h   7-8 juny  

Tancat

Aforo complet

Exposició laboral al soroll i el seu control 10 h     20-21 juny Tancat
Equips de treball 10 h     4-5 juny Tancat
Anàlisi d'accident esdevinguts. Causes i mesures preventives 6 h 5 octubre    

Tancat

Aforo complet

Avaluació del risc psicosocial mitjançant el mètode FPSICO 10 h     20 i 27 octubre

Tancat

Aforo complet

Planificació de la prevenció: Procedimentos i instruccions 10 h   7-8 novembre   Obert
Requisits per a l'elaboració de Planes de Treball amb Amiant o MCA 5 h 8 novembre    

Tancat

Aforo complet

Seguretat Vial Laboral associada a la prevenció consient. Conduir-se emocionalment. El factor humà 5 h     8 novembre

Tancat

Aforo complet