Visualització de contingut web

Oferta d'ocupació pública

 
 
Convocatòria torn promoció lliure
RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2015, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la data de realització del primer exercici de les proves selectives d'accés al subgrup A1, sector administració especial, tècnic/ a de seguretat i salut, torn d'accés lliure. Convocatòria 20/10. DOCV 7595, 18.08.2015
Convocatòria torn promoció lliure RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2015, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la que se eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excluides a les proves selectivas d'accés al subgrupo A1, sector administració especial, tècnic/a de Segurtat i Salut, torn d'accés lliure, Convocatòria 20/10. DOCV 7520 07.05.2015
Convocatòria torn promoció lliure RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2014 , de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al Subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut, torn d'accés lliure, Convocatòria número 20/10. DOCV 7391 29.10.2014 
   
  ORDE 1/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública , per la qual es convoquen proves selectives d'accés al subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de seguretat i salut, torn d'accés lliure, Convocatòria 20/10, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2010 per al personal de l'Administració de la Generalitat. DOCV 7226 04.03.2014
   
Convocatòria torn promoció lliure RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es
publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al subgrup A1, sector
administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut,
 torn de promoció interna, Convocatòria número 21/10. DOCV 7391 29.10.2014.
   
  ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública , per la qual es convoquen proves selectives d'accés al subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de seguretat i salut, torn de promoció interna, Convocatòria 21/10, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2010 per al personal de l'Administració de la Generalitat. DOCV 7226 04.03.2014
   
Borsa de treball / Concurs Oposici

Tècnic/a de Seguretat i Salut Laboral (INVASSAT).