Curso de PRL Nivel Básico - Mandos Directivos

Curs de PRL Nivell Bàsic - Comandaments Directius

  • Inici: 2-11-2017
  • Finalització: 28-02-2018
Objectius: Aconseguir una formació bàsica per a la comprensió de la gestió de la prevenció de riscos laborals per part de directius i comandaments intermedis d'empreses i organitzacions, contribuint amb això a la millora de la integració d'aquesta gestió en el sistema general de gestió de les mateixes.
 
Dirigit fonamentalment a directius i comandaments intermedis d'empreses i organitzacions que pretenguin millorar la gestió preventiva en les seves empreses i organitzacions.
 
Programa
Tema 1.1. El treball i la salut: els riscos professionals
Tema 1.2. Danys derivats del treball
Tema 1.3. Marc normatiu bàsic en prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
Tema 2.1 Riscos lligats a les condicions de seguretat
Tema 2.2 Riscos lligats al medi ambient de treball
Tema 2.3 La fatiga i la insatisfacció laboral
Tema 2.4 Sistemes elementals de control de riscos.
Tema 2.5 Plans d'Emergència i Evacuació
Tema 2.6 El control de la salut dels treballadors
Tema 3.1 Riscos sectorials:
Tema 4.1 Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
Tema 4.2 Organització del treball preventiu: "rutines" bàsiques.
Tema 4.3 Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
Tema 5 Primers auxilis
 
Criteris d'inscripció: Personal ocupat resident a la Comunitat Valenciana o en empreses amb establiment a la Comunitat interessat en el desenvolupament professional de la prevenció de riscos laborals. I que no hagi obtingut aquest certificat amb anterioritat.
 
Avaluació: Avaluació continua en línia

INVASSAT formación online

INVASSAT formació

 
Durant la primera quinzena de novembre està previst que s'inicien al Campus Virtual de l'INVASSAT els següents cursos:
  • Curs bàsic de PRL genèric
  • Curs bàsic de PRL per a personal d'emergències
  • Curs bàsic de PRL per a personal d'administració
  • Curs de PRL per Comandaments Directius
En breu anirem donant més informació sobre els mateixos a través d'aquesta pàgina web, com a forma de preinscripció, terminis, durada dels cursos, a qui es dirigeixen, etc

València: Novetats i avanços tecnològics en els mitjans de protecció i equips de treball, per al correcte desenvolupament de treballs temporals en alçaria

València: Seguretat Vial Laboral associada a la prevenció conscient. Condu-se emocionalment. El factor humà

Seguretat Vial Laboral associada a la prevenció conscient. Condu-se emocionalment. El factor humà

  • Inici/fin: 08/11/2017

Objectius

Programa

SIMARRO, José Manuel. Seguridad Vial Laboral asociada a la Prevención Consciente: Conducirse  emocionalmente. El factor humano.

La Seguridad Vial en la empresa

Els desplaçaments per motius de treball produïxen gran part de la mobilitat que es genera diàriament, sobretot els dies laborals. Davant de tants desplaçaments el risc que es produïsca un accident de trànsit s'incrementa, amb la qual cosa és important actuar en la seua prevenció. , sobretot tenint en compte que, en general, aquests accidents tenen la consideració d'accident de treball, de conformitat amb el que preveu l'art. 156 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015 "..

De vegades les empreses no contemplen la seguretat viària en els seus plans de prevenció per falta d'informació o perquè no saben per on començar.

Amb l'objecte d'informar les empreses, i la resta d'agents responsables, sobre la importància que té la prevenció dels accidents de trànsit laborals, i de com posar en marxa els plans preventius de seguretat viària, el pròxim 25 de maig se celebra a València, la VIII Jornada "La Seguretat Viària en l'empresa- Bones Pràctiques". En esta jornada participaran administracions, sindicats, patronals i empreses de distints sectors i grandàries, que informaren sobre l'estat de l'art i compartiran noves experiències en la prevenció d'accidents vials laborals.

En 2015 es van produir 529.248 accidents laborals amb baixa, dels que l'11% van ser accidents de tràfic, i dels 629 accidents laborals mortals, el 27,5% van ser per esta mateixa causa. El 58% (101) d'estos accidents es produïxen a l'anar i al tornar del treball, i el 41% (72) durant la jornada de treball. Cada dia es produïxen 161 accidents vials laborals amb baixa.

Estes xifres mostren que 1 de cada 3 accidents laborals mortals es produïxen pel tràfic.

La jornada "La Seguretat Viària en l'Empresa. VIII DGT de Bones Pràctiques", està promoguda per la Direcció General de Trànsit (DGTINSHT, amb la col·laboració de l'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball INVASSATINSHT) i l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (FESVIAL), i està organitzada per la Fundació per a la Seguretat Viària (FESVIAL).

Esta trobada està dirigit a professionals del món de la prevenció, de la seguretat viària i a directors generals i gerents d'empreses i institucions.

 

Per inscriures puntxe ACÍ.

Alicante: Semana Europea 2016 Jornada Técnica «Trabajos saludables en cada edad»

Alicante: Semana Europea 2016  Jornada Técnica «Trabajos saludables en cada edad»

Alicante: El martés 25, dentro de las actividades de la Semana Europea , y bajo el lema «Trabajos saludables en cada edad» se realizará una Jornada Técnica en el CT del INVASSAT en Alicante. Abierto el plazo de inscripción. Toda la info en: http://goo.gl/de9I7S

Semana Europea: Trabajos saludables en cada edad

Semana Europea: Trabajos saludables en cada edad

Ja s'ha obert el termini d'inscripció per a la Jornada Tècnica "Setmana Europea:« Treballs saludables a cada edat »" que es duran a terme els propers 25 d'octubre al CT de l'INVASSAT a Alacant i 27 d'octubre al CT de l'INVASSAT enValencia.
Tota la info a: https://goo.gl/ybttP1

VALENCIA Curso de Prevención de Riesgos Laborales: Funciones de nivel básico semipresencial

Obert el termini de preinscripció al curs Prevenció de Riscos Laborals: Funcions de nivell bàsic

Última edició de 2016, en format semipresencial.

Informa't ací

Alicante: Nuevo seminario "Evaluación de Riesgos Psicosociales I. Utilización del Fpsico (INSHT)."

Abierto el periódo de inscripción al seminario "Evaluación de Riesgos Psicosociales I. Utilización del Fpsico (INSHT)"

que se desarrollara en Alicante, los próximos dias 14 y 21 de octubre 2016.

Más información e inscripciones aquí.

Aplicació pràctica de mesures de protecció enfront a nanomaterials. Projecte life NanoRISK

Mostrant 41 - 50 de 73 resultats
Articles per pàgina 10
de 8