Visualització de contingut web

Normativa tècnica

AENOR (Asociació Espanyola de Normalizació i Certificació) 

COMITÉS TÈCNICS RELACIONATS AMB PRL
AEN/CTN 22 - Mineria i explosius 
AEN/CTN 23 - Seguretat contra incendis
AEN/CTN 58 - Maquinària d'elevació i transport 
AEN/CTN 62 - Béns d'equip industrials i equips a pressió
AEN/CTN 73 - Energia nuclear, tecnologies nuclears i protecció radiològica 
AEN/CTN 81 - Prevenció i mitjans de protecció personal i col·lectiva en el treball 
AEN/CTN 109 - Seguretat en l'emmagatzemament, manipulació i processos amb productes químics 
AEN/CTN 115 - Maquinària per a la construcció, obra civil i edificació 
AEN/CTN 192 - Inspecció reglamentària
AEN/CTN 204 - Seguretat elèctricaISO (International Organization for Standardization) 

COMITÉS TÈCNICS RELACIONATS AMB PRL
TC 11 Boilers and pressure vessels
TC 21 Equipment for fire protection and fire fighting   
TC 92 Fire safety 
TC 94 Personal safety -- Protective clothing and equipment 
TC 134 Fertilizers and soil conditioners 
TC 159 Ergonomics 
TC 199 Safety of machineryCEN (European Committee for Standardization) 

COMITÉS TÈCNICS RELACIONATS AMB PRL
CEN/TC 70  Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 114 Safety of machinery
CEN/TC 122 Ergonomics
CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings
CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents
CEN/TC 191 Fixed firefighting systems
CEN/TC 192 Fire service equipment
CEN/TC 211 Acoustics
CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock
CEN/TC 352 NanotechnologiesCENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)

COMITÉS TÈCNICS RELACIONATS AMB PRL
CLC/TC 44X Safety of machinery: electrotechnical aspects
CLC/TC 61 Safety of household and similar electrical appliances
CLC/TC 76 Optical radiation safety and laser equipment
CLC/TC 108X Safety of electronic equipment within the fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology
CLC/TC 116 Safety of motor-operated electric tools
CLC/TC 204 Safety of electrostatic painting and finishing equipment
CEN/CLC/TC 4 Project committee - Services for fire safety and security systemsEuropean standards, de la Comissió Europea

Harmonised standards > Chemical substances (REACH)
Harmonised standards > Equipment for explosive atmospheres (ATEX)
Harmonised standards > Machinery   
Harmonised standards > Personal protective equipment
Harmonised standards > Pyrotechnic articles
Harmonised standards > Pressure equipmentIEC (International Electrotechnical Commision)

COMITÉS TÈCNICS RELACIONATS AMB PRL
TC 44 Safety of machinery - Electrotechnical aspects 
TC 61 Safety of household and similar electrical appliances 
SC 61B Safety of microwave appliances for household and commercial use 
SC 61C Safety of refrigeration appliances for household and commercial use 
SC 61E Safety of electrical commercial catering equipment 
SC 61H Safety of electrically-operated farm appliances 
TC 66 Safety of measuring, control and laboratory equipment 
TC 76 Optical radiation safety and laser equipment 
TC 99 System engineering and erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c., particularly concerning safety aspects 
TC 108 Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology 
TC 116 Safety of motor-operated electric tools