Visualització de contingut web

Normativa: Novetats normativa espanyola

Novetats normatives espanyoles incorporades en este lloc web en les últimes setmanes: 


NORMATIVA ESPANYOLA

Resolució de 9 de juliol de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de la indústria del calçat. Boletín Oficial del Estado, núm. 174, 22.07.2019, pp. 79263-79298.

Correcció d'errors del Text esmenat dels Annexos A i B de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2019) amb les Esmenes adoptades durant les sessions 100a, 101a, 102a, 103a i 104a del Grup de treball de transports de mercaderies perilloses de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (CEPE). Boletín Oficial del Estado, núm. 172, 19.07.2019, pp. 78108-78109. 

Resolució de 4 de juliol de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció. Boletín Oficial del Estado, núm. 169, 16.07.2019, pp. 76656-76748. 

Resolució de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per al sector d'activitats forestals. Boletín Oficial del Estado, núm. 165, 11.07.2019, pp. 74543-74571.

Correcció d'errates de la Resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars 2019-2020. Boletín Oficial del Estado, núm. 164, 10.07.2019, pp. 74271-74271.

Resolució de 28 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 13 de juny de 2019, per la qual es registra i publica l'III Conveni col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries. Boletín Oficial del Estado, núm. 163, 09.07.2019, pp. 73718-73902.

Resolució de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de pastes, paper i cartó. Boletín Oficial del Estado, núm. 163, 09.07.2019, pp. 73584-73663.

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de juny de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp. 72913-72922.

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de juny de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp. 72911-72912.

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de juny de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp. 72904-72910.

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de juny de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp. 72901-72903.

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de juny de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp. 72891-72900.

Resolució de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat. Boletín Oficial del Estado, núm. 159, 04.07.2019, pp. 71695-71766. 

Resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars 2019-2020. Boletín Oficial del Estado, núm. 153, 27.06.2019. pp. 68750-68805. 

Resolució de 5 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu sectorial d'àmbit estatal de les administracions de loteries. Boletín Oficial del Estado, núm. 146, 19.06.2019. pp. 65058-65081.

Resolució de 5 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector laboral de restauració col·lectiva. Boletín Oficial del Estado, núm. 145, 18.06.2019, pp. 64433-64546. 

Resolució de 13 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el III Conveni col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries. Boletín Oficial del Estado núm. 143, 15.06.2019. pp 62638-62685.
 
Resolució de 3 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de maig de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2019, pp. 61128-61135.
 
Resolució de 3 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de maig de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2019, pp. 61127-61127.
 
Resolució de 3 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de maig de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2019, pp. 61122-61126.
 
Resolució de 3 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de maig de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2019, pp. 61120-61121.
 
Resolució de 3 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de maig de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2019, pp. 61107-61119.
 
Resolució de 24 de maig de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el V Conveni col·lectiu per a l'aqüicultura marina nacional. Boletín Oficial del Estado, núm. 134, 05.06.2019, pp. 58914-58950.
 
Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 22 de gener de 2019, per la qual es registra i publica el VII Conveni col·lectiu estatal del sector de fabricants d'algeps, escaioles, calçs i els seus prefabricats. Boletín Oficial del Estado, núm. 122, 22.05.2019, pp. 54761-54763. 
 
Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el IV Conveni col·lectiu únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat. Boletín Oficial del Estado, núm. 118, 17.05.2019, pp. 53470-53552. 
 
Resolució de 6 de maig de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes d'abril de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 115, 14.05.2019, pp. 51588-51593.
 
Resolució de 6 de maig de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes d'abril de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 115, 14.05.2019, pp. 51594-51596.
 
Resolució de 6 de maig de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes d'abril de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 115, 14.05.2019, pp. 51597-51602.
 
Resolució de 6 de maig de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes d'abril de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 115, 14.05.2019, pp. 51603-51604.
 
Resolució de 6 de maig de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes d'abril de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 115, 14.05.2019, pp. 51605-51612.
 
Ordre TMS/513/2019, de 25 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TIN/866/2010, de 5 d'abril, per la qual es regulen els criteris que, en la seua funció de col·laboració amb la Seguretat Social, han de seguir les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i les seues entitats i centres mancomunats, en la gestió dels serveis de tresoreria contractats amb entitats financeres. Boletín Oficial del Estado, núm. 112, 10.05.2019, pp. 49640-49643.
 
Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional per a les indústries de torrons i massapans. Boletín Oficial del Estado, núm. 111, 09.05.2019, pp. 49438-49471. 
 
Resolució de 23 d'abril de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta per la qual es modifica el Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 100, 26.04.2019, pp. 42578-42600. 
 
Resolució de 29 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'empreses d'elaboració de productes del mar amb processos de congelació i refrigeració. Boletín Oficial del Estado, núm. 90, 15.04.2019, pp. 39475-39506. 
 
Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'indústries càrnies. Boletín Oficial del Estado, núm 86, 10.04.2019, pp. 37306-37369.
 
Resolució de 28 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'estableix el Pla general d'activitats preventives de la Seguretat Social, a aplicar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en la planificació de les seues activitats per a l'any 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 85, 09.04.2019, pp. 36285-36292. 
 
Resolució d'1 d'abril de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de març de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 84, 08.04.2019, pp. 36171-36174. 
 
Resolució d'1 d'abril de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de març de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 84, 08.04.2019, pp. 36169-36170. 
 
Resolució d'1 d'abril de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de març de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 84, 08.04.2019, pp. 36165-36168.
 
Resolució d'1 d'abril de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de març de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 82, 05.04.2019, pp. 35556-35561. 
 

Resolució d'1 d'abril de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de març de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 82, 05.04.2019, pp. 35554-35555. 

Resolució de 18 de març de 2019, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Generalitat, per a la realització d'actuacions conjuntes en relació amb els treballadors afectes de patologies derivades de la utilització laboral de l'amiant en la Comunitat Valenciana. Boletín Oficial del Estado, núm. 77, 30.03.2019, pp. 32980-32993. 

Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries. Boletín Oficial del Estado, núm. 76, 29.03.2019, pp. 32526-32554. 

Resolució d'1 de març de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de febrer de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 64, 15.03.2019, pp. 26215-26219.

Resolució d'1 de març de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de febrer de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 64, 15.03.2019, pp. 26212-26214.

Resolució d'1 de març de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de febrer de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 64, 15.03.2019, pp. 26207-26211.

Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu general de ferralla (2015-2017). Boletín Oficial del Estado, núm. 63, 14.03.2019, pp. 25059-25147.

Resolució d'1 de març de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de febrer de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 58, 08.03.2019, p. 22549-22557.

Resolució d'1 de març de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de febrer de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 58, 08.03.2019, p. 22547-22548. 

Resolució de 18 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'acord de modificació del Conveni col·lectiu estatal d'empreses de seguretat. Boletín Oficial del Estado, núm. 52, 01.03.2019, p. 20144-20146. 

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Secretaria General de Transport, per la qual s'aprova l'actualització de la part pública del Programa Nacional de Seguretat per a l'Aviació Civil. Boletín Oficial del Estado, núm. 50, 27.02.2019, p. 18334-18437. 

Reial decret 76/2019, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1879/1996, de 2 d'agost, pel qual es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, per a la seua adaptació a la nova estructura dels departaments ministerials de l'Administració General de l'Estat. Boletín Oficial del Estado, núm 47, 23.02.2019, p. 17582-17583. 

Resolució de 22 de gener de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VII Conveni col·lectiu estatal del sector fabricadors d'algeps, escaioles, calçs i els seus prefabricats. Boletín Oficial del Estado, núm. 38, 13.02.2019, p. 13428-13587. 

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de gener de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 33, 07.02.2019, p. 11437-11444.

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de gener de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 33, 07.02.2019, p. 11436-11436.

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de gener de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 33, 07.02.2019, p. 11432-11435.

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de gener de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 33, 07.02.2019, p. 11429-11431.

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de gener de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 33, 07.02.2019, p. 11424-11428.

Resolució de 8 de gener de 2019, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de Borses i Mercats Espanyols. Boletín Oficial del Estado, núm. 19, 22.01.2019, p. 5588-5622.

Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de desembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 19, 22.01.2019, p. 4913-4925.

Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de desembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 19, 22.01.2019, p. 4909-4912.

Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de desembre de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 19, 22.01.2019, p. 4882-4908.

Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de desembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 14, 16.01.2019, p. 3365-3371.

Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de desembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 14, 16.01.2019, p. 3363- 3364.

Resolució de 18 de desembre de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el VIII Conveni col·lectiu nacional de col·legis majors universitaris privats. Boletín Oficial del Estado, núm. 4, 04.01.2019, p. 1107-1140.

Resolució de 18 de desembre de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de la indústria sucrera. Boletín Oficial del Estado, núm. 4, 04.01.2019, p. 1007-1053.