Visualització de contingut web

Normativa: Novetats normativa espanyola

Novetats normatives espanyoles incorporades en este lloc web en les últimes setmanes: 


NORMATIVA ESPANYOLA

Resolució de 22 de gener de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VII Conveni col·lectiu estatal del sector fabricadors d'algeps, escaioles, calçs i els seus prefabricats. Boletín Oficial del Estado, núm. 38 / 13.02.2019, pàg. 13428-13587. 

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de gener de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 33, 07.02.2019, p. 11437-11444.

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de gener de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 33, 07.02.2019, p. 11436-11436.

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de gener de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 33, 07.02.2019, p. 11432-11435.

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de gener de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 33, 07.02.2019, p. 11429-11431.

Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de gener de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 33, 07.02.2019, p. 11424-11428.

Resolució de 8 de gener de 2019, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de Borses i Mercats Espanyols. Boletín Oficial del Estado, núm. 19, 22.01.2019, p. 5588-5622.

Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de desembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 19, 22.01.2019, p. 4913-4925.

Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de desembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 19, 22.01.2019, p. 4909-4912.

Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de desembre de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 19, 22.01.2019, p. 4882-4908.

Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de desembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 14, 16.01.2019, p. 3365-3371.

Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de desembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 14, 16.01.2019, p. 3363- 3364.

Resolució de 18 de desembre de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el VIII Conveni col·lectiu nacional de col·legis majors universitaris privats. Boletín Oficial del Estado, núm. 4, 04.01.2019, p. 1107-1140.

Resolució de 18 de desembre de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de la indústria sucrera. Boletín Oficial del Estado, núm. 4, 04.01.2019, p. 1007-1053.
 

Resolució de 18 de desembre de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu estatal d'empreses de treball temporal. Boletín Oficial del Estado, núm. 313, 28.12.2018, p. 129582-129617.

Resolució de 20 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual es publiquen les Instruccions Tècniques per al Transport Segur de Mercaderies Perilloses per via Aèria (Document OACI 9284 / AN / 905). Boletín Oficial del Estado, núm. 313, 28.12.2018, p. 128241-129222.

Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de novembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 304, 18.12.2018, p. 124640-124644.

Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de novembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 304, 18.12.2018, p. 124637-124639.

Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de novembre de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 303, 17.12.2018, p. 123971-123973.

Ordre PCI / 1319/2018, de 7 de desembre, per la qual es modifica l'Annex II del Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll , pel que fa a l'avaluació del soroll ambiental. Boletín Oficial del Estado, núm. 300, 13.12.2018, p. 121938-122035.

Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de novembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 295, 07.12.2018, p. 120598-120605.

Reial Decret 1400/2018, de 23 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre seguretat nuclear en instal·lacions nuclears. Boletín Oficial del Estado, núm. 284, 24.11.2018, p. 114601- 14618.

Resolució de 31 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per al sector d'indústries d'aigües de beguda envasades. Boletín Oficial del Estado, núm. 277, 16.11.2018, p. 111515-111535.

Resolució de 31 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a la fabricació de conserves vegetals. Boletín Oficial del Estado, núm. 277, 16.11.2018, p. 111536-111585.

Resolució de 12 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes d'octubre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 277, 16.11.2018, p. 111648-111654. 

Resolució d'1 d'octubre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de setembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 274, 13.11.2018, p. 110330-110332.

Ordre TEC / 1146/2018, de 22 d'octubre, per la qual s'aprova la instrucció tècnica complementària 04.7.06 "Control de gasos tòxics a l'atmosfera de les activitats subterrànies" i es modifica la instrucció tècnica complementària 05.0.02 "Especificacions per a mines subterrànies de carbó i labors amb risc d'explosió. Continguts límits de metà en el corrent d'aire", del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera. Boletín Oficial del Estado, núm. 262, 30.10.2018, p. 105981-105992.

Resolució d'1 d'octubre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de septembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 245, 10.10.2018, p. 98901-98905.

Resolució d'1 d'octubre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat raticadas durant el mes de septembre de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 245, 10.10.2018, p. 98895-98900.

Resolució de 27 de septembre de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni colectvo del sector de les indústries del fred industrial. Boletín Oficial del Estado, núm. 245, 10.10.2018, p. 98699-98735.

Resolució d'1 d'octubre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació espanyola de Normalització, corresponents al mes de setembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 240, 04.10.2018, p. 96829-96839.

Resolució d'1 d'octubre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de setembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 240, 04.10.2018, p. 96828.

Resolució de 12 de septembre de 20018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'Acord referent al II Conienio colectio de busseig professional i mitjans hiperbàrics. Boletín Oficial del Estado, núm. 229, 21.09.2018, p. 91458-91459.

Resolució d'11 de septembre de 20018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el VII Conienio colectio marc estatal de seriicios d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal (residències priiadas de persones majors i del seriicio d'ajuda a domicili).Boletín Oficial del Estado, núm. 229, 21.09.2018, p. 91393-91457.

Resolució d'11 de septembre de 20018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el conveni col·lectiu de majoristes i importadors de productes químics industrials i de drogueria, perfumeria i annexos.Boletín Oficial del Estado, núm. 229, 21.09.2018, p. 91342-91392.

Resolució de 6 de setembre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes d'agost de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 228, 20.09.2018, p. 91072-91073.

Resolució de 6 de setembre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d'agost de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 228, 20.09.2018, p. 91057-91071.

Resolució de 6 de setembre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació espanyola de Normalització, corresponents al mes d'agost de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 223, 14.09.2018, p. 89480-89488.

Resolució de 6 de setembre de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de agost de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 223, 14.09.2018, p. 89478-89479.

Resolució de 28 d'agost de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de comerç de flors i plantes. Boletín Oficial del Estado, núm. 216, 06.09.2018, p. 87191-87260.

Resolució de 2 d'agost de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el Protocol per a la prevenció i actuació en els casos d'assetjament del Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies. Boletín Oficial del Estado, núm. 208, 28.08.2018, p. 85178-85186.

Resolució de 2 d'agost de 2018, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'encomana al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, OA, MP, durant l'any 2018, la gestió del servei de la Seguretat social denominat "Prevención10.es". Boletín Oficial del Estado núm. 196, 14.08.2018. pp 82104-82113.

Resolució de 30 de juliol de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'empreses proveïdores civils privades de trànsit aeri de mercat liberalitzat i subjectes a règim concessional. Boletín Oficial del Estado núm. 196, 14.08.2018. pp 81995-82049.

Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de juliol de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 193, 10.08.2018. pp 80884-80889.

Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de juliol de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 193, 10.08.2018. pp 80882-80883.

Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de juliol de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 193, 10.08.2018. pp 80878-80881.

Resolució de 3 de juliol de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de juny de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 192, 09.08.2018 pp 80393-80397.

Resolució de 3 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de juny de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 192, 09.08.2018. pp 80391-80392.

Resolució de 3 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de juny de 2018. Boletín Oficial del Estado núm 192, 09.08.2018. pp 80387-80390.

Resolució de 3 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de juny de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 192, 09.08.2018. pp 80385-80386.

Resolució de 3 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de juny de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 192, 09.08.2018. pp 80379-80384.

Resolució de 26 de juliol de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de la indústria química. Boletín Oficial del Estado núm. 191, 08.08.2018. pp 80030-80159.

Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de juliol de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 188, 04.08.2018. pp 78551-78557.

Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de juliol de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 188, 04.08.2018. pp 78549-78550.

Reial Decret 903/2018, de 20 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Boletín Oficial del Estado núm. 176, 21.07.2018. pp 73208-73226.

Reial Decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Butlletí Oficial de l'Estat núm. 173, 18.07.2018. pp 72113-72118.

Resolució de 6 de juliol de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica l'IV Conveni col·lectiu d'empreses de centres de jardineria. Boletín Oficial del Estado núm. 172, 17.07.2018. pp 71776-71826.

Resolució de 2 de juliol de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional de centres d'ensenyament privat de règim general o ensenyament reglat sense cap nivell concertat o subvencionat. Boletín Oficial del Estado núm. 167, 11.07.2018. pp 69173-69224.

Resolució de 29 de juny de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a perruqueries, instituts de bellesa i gimnasos. Boletín Oficial del Estado núm. 167, 11.07.2018. pp 69145-69169.

Resolució d'1 de juny de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, per l'Associació espanyola de Normalització, corresponents al mes de maig de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 142, 12.06.2018. pp 60607-60615.

Resolució d'1 de juny de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de maig de 2018.  Boletín Oficial del Estado núm. 142, 12.06.2018. pp 60601-60606.

Resolució d'1 de juny de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de maig de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 142, 12.06.2018. pp 60597-60600.

Resolució d'1 de juny 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de maig de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 142, 12.06.2018. pp 60589-60596.

Resolució d'1 de juny de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per a les indústries làcties i els seus derivats. Boletín Oficial del Estado núm. 142, 12.06.2018. pp 60516-60546.

Resolució de 29 de maig de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'IV Conveni col·lectiu estatal d'instal·lacions esportives i gimnasos. Boletín Oficial del Estado núm. 141, 11.06.2018. pp 59991-60026.

Resolució d'1 de juny de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de maig de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 138, 07.06.2018. pp 58895-58895.

Ordre FOM / 606/2018, de 25 de maig, sobre el contingut de l'informe anual per al transport de mercaderies perilloses per carretera. Boletín Oficial del Estado núm. 137, 06.06.2018. pp 58189-58194.

Resolució de 3 de maig de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com a projectes de normes UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes d'abril de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 122, 19.05.2018. pp 52737-52742.

Resolució de 3 de maig de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes d'abril de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 122, 19.05.2018. pp 52736.

Resolució de 3 de maig de 2018,
de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes d'abril de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 122, 19.05.2018. pp 52731-52735.

Resolució de 3 de maig de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes d'abril de 2018.  Boletín Oficial del Estado núm. 122, 19.05.2018. pp 52728-52730.

Resolució de 3 de maig de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d'abril de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 122, 19.05.2018. pp 52725-52727.

Reial Decret 257/2018, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a seva notificació i registre. Boletín Oficial del Estado núm. 109, 05.05.2018. pp 48047-48049.

Resolució de 3 d'abril de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de març de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 89, 12.04.2018. pp 38132-38135.

Resolució de 3 d'abril de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de març de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 89, 12.04.2018. pp 38126-38131.

Resolució de 3 d'abril de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de març de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 89, 12.04.2018. pp 38124-38125.

Resolució de 3 d'abril de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de març de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 89, 12.04.2018. pp 38119-38123.

Resolució de 3 d'abril de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de març de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 89, 12.04.2018. pp 38117-38118.

Resolució de 23 de març de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector de desinfecció, desinsectació i desratització. Boletín Oficial del Estado núm. 87, 10.04.2018. pp 37266-37293.

Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de febrer de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 65, 15.03.2018. pp 30406-30413.

Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de febrer de 2018.  Boletín Oficial del Estado núm. 65, 15.03.2018. pp 30405.

Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de febrer de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 65, 15.03.2018. pp 30400-30404.

Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de febrer de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 65, 15.03.2018. pp 30398-30399.

Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de febrer de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 65, 15.03.2018. pp 30395-30397.

Correcció d'errors del Reial Decret 656/2017, de 23 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. Boletín Oficial del Estado núm. 58, 07.03.2018. pp 27165-27166.

Resolució de 22 de febrer de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per al sector de contractes ferroviàries. Boletín Oficial del Estado núm. 57, 06.03.2018. pp 26866-26920.

Resolució de 16 de febrer de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per al sector de premsa diària. Boletín Oficial del Estado núm. 52, 28.02.2018. pp 25099-25136.

Esmenes als Annexos A i B de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2017), adoptades a Ginebra el 3 de juliol de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 45, 20.02.2018. pp 19390.

Resolució d'1 de febrer de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de gener de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 44, 19.02.2018. pp 19388-19389.

Resolució d'1 de febrer de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de gener de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 44, 19.02.2018. pp 19385-19387.

Resolució d'1 de febrer de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de gener de 2018 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 44, 19.02.2018. pp 19379-19384.

Resolució d'1 de febrer de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de gener de 2018. 

Resolució d'1 de febrer de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de gener de 2018. Boletín Oficial del Estado núm. 44, 19.02.2018. pp 19366-19372.

Resolució de 25 de gener de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector d'escorxadors d'aus i conills. Boletín Oficial del Estado núm. 39, 13.02.2018. pp 17788-17837.

Resolució d'1 de febrer de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector d'indústries de pastes alimentàries. Boletín Oficial del Estado núm. 38, 12.02.2018. pp 17455-17482.

Reial Decret 60/2018, de 9 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1932/1998, de 11 de setembre, d'adaptació dels capítols III i V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, a l'àmbit dels centres i establiments militars. Boletín Oficial del Estado núm. 37, 10.02.2018. pp 16463-16466.

Resolució de 25 de gener de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de la jardineria. Boletín Oficial del Estado núm. 36, 08.02.2018. pp 16254-16280.

Resolució de 25 de gener de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional per a les empreses dedicades als serveis de camp per a activitats de reposició. Boletín Oficial del Estado núm. 35, 08.02.2018. pp 15388-15419.

Resolució de 19 de gener de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de la indústria sucrera. Boletín Oficial del Estado núm. 29, 05.02.2018. pp 13718-13760.

Resolució de 19 de gener de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat. Boletín Oficial del Estado núm. 29, 01.02.2018. pp 12853-12944.

Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de desembre de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 19, 22.01.2018. pp 8087-8094.

Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de desembre de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 19, 22.01.2018. pp 8085-8086.

Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de desembre de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 19, 22.01.2018. pp 8080-8084.

Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de desembre de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 19, 22.01.2018. pp 8076-8079.

Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de desembre de 2017 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 19, 22.01.2018. pp 8065-8075.

Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars 2017-2018. Boletín Oficial del Estado núm. 17, 19.01.2018. pp 7566-7619.
 
Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el V Conveni col·lectiu general de la indústria salinera. Boletín Oficial del Estado núm. 17, 19.01.2018. pp 7620-7655.
 

Resolució de 19 de desembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el VII Conveni col·lectiu general del sector de derivats del ciment. Boletín Oficial del Estado núm. 5, 05.01.2018. pp 2513-2579.

Resolució de 19 de desembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per a les indústries de granges avícoles i altres animals. Boletín Oficial del Estado núm. 37, 01.01.2018. pp 102-138.

Reial Decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, i es modifiquen el Reial Decret 552/2014, de 27 de juny, pel qual es desenvolupa el Reglament del aire i disposicions operatives comunes per als serveis i procediments de navegació aèria i el Reial Decret 57/2002, de 18 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de circulació aèria. Boletín Oficial del Estado núm. 316, 29.12.2017. pp 129609-129641.

Resolució d'1 de desembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a les empreses del sector de farines panificables i sèmoles. Boletín Oficial del Estado núm. 309, 21.12.2017. pp 126213-126253.

Resolució de 27 de novembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'II Conveni col·lectiu estatal de radiodifusió sonora comercial.  Boletín Oficial del Estado núm. 302, 13.12.2017. pp 123357-123384.

Resolució de 22 de novembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el V Acord estatal sobre matèries concretes i cobertura de buits del sector del ciment. Boletín Oficial del Estado núm. 302, 13.12.2017. pp 12318-123347.

Resolució de 4 de desembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de novembre de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 299, 09.12.2017. pp 122331-122338.

Resolució de 4 de desembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de novembre de 2017.  Boletín Oficial del Estado núm. 299, 09.12.2017. pp 122329-122330.

Resolució de 4 de desembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de novembre de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 299, 09.12.2017. pp 122323-122328.

Resolució de 4 de desembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de novembre de 2017.  Boletín Oficial del Estado núm. 299, 09.12.2017. pp 122320-122322.

Resolució de 4 de desembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de novembre de 2017 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 299, 09.12.2017. pp 122313-122319.
 

Resolució de 3 de novembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes d'octubre de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 273, 10.11.2017. pp 108510-108511.

Resolució de 3 de novembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes d'octubre de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 273, 10.11.2017. pp 108503-108509.

Resolució de 3 de novembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització durant el mes d'octubre de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 273, 10.11.2017. pp 108499-108502.

Resolució de 3 de novembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes d'octubre de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 273, 10.11.2017. pp 108496-108498.

Resolució de 3 de novembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d'octubre de 2017 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 273, 10.11.2017. pp 108492-108495. 

Resolució de 16 d'octubre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'amplia la relació de refrigerants autoritzats pel Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques.Boletín Oficial del Estado núm. 257, 24.10.2017. pp 102675-102711.

Resolució de 10 d'octubre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per a les indústries d'elaboració de l'arròs. Boletín Oficial del Estado núm. 257, 24.10.2017. pp 102675-102711.

Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del Treball Autònom. Boletín Oficial del Estado núm. 257, 25.10.2017. pp 102571-102597.

Resolució de 6 d'octubre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per al comerç de majoristes distribuïdors d'especialitats i productes farmacèutics. Boletín Oficial del Estado núm. 252, 19.10.2017. pp 101280-101307.

Resolució de 6 d'octubre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei. Boletín Oficial del Estado, núm. 252, 19.10.2017. pp 101250-101279.

Resolució de 28 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el VII Conveni col·lectiu estatal del suro. Boletín Oficial del Estado núm. 251, 18.10.2017. pp 101041-101097. 

Ordre ETU / 995/2017, de 6 d'octubre, per la qual s'aproven instruccions tècniques complementàries del capítol IX, "Electricitat" del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera. Boletín Oficial del Estado, núm. 250, 17.10.2017, pp. 100676-100713.

Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica la modificació del Conveni col·lectiu del sector d'empreses organitzadores del joc del bingo. Boletín Oficial del Estado, núm. 242, 07.10.2017, pp. 98096-98134.

Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de grans magatzems. Boletín Oficial del Estado, núm. 242, 07.10.2017, pp. 97946-97993.

Resolució de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de setembre de 2017. Boletín Oficial del Estado, núm. 241, 06.10.2017, pp. 97542-97547.

Resolució de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de setembre de 2017. Boletín Oficial del Estado, núm. 241, 06.10.2017, pp. 97540-97541.

Resolució de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització durant el mes de setembre de 2017. Boletín Oficial del Estado, núm. 241, 06.10.2017, pp. 97534-97539.

Resolució de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de setembre de 2017. Boletín Oficial del Estado, núm. 241, 06.10.2017, pp. 97530-97533.

Resolució de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de setembre de 2017 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 241, 06.10.2017, pp. 97525-97529.

Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el II Conveni col·lectiu estatal de notaris i personal empleat. Boletín Oficial del Estado, núm. 241, 06.10.2017, pp. 97369-97391.

Ordre PRA / 905/2017, de 21 de setembre, per la qual es modifiquen els annexos I i II del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats. Boletín Oficial del Estado, núm. 233, 27.09.2017, pp. 94263-94265.

Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 232, 26.09.2017, pp. 94090-94253.

Correcció d'errors del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Boletín Oficial del Estado, núm. 230, 23.09.2017, pp. 93342-93342.

Resolució de 7 de setembre de 2017, de la Direcció General de Empleo, per la que es registra y publica el Conveni colectiu estatal de la indústria metalgràfica i de fabricació de envasos metàl·lics. Boletín Oficial del Estado, núm. 228, 21.09.2017, pp. 92673-92751.

Resolució de 5 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes d'agost de 2017. Boletín Oficial del Estado núm.225, 18.09.2017, pp 92121-92129.

Resolució de 5 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes d'agost de 2017. Boletín Oficial del Estado núm.225, 18.09.2017, pp 92119-92120.

Resolució de 5 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes d'agost de 2017.Boletín Oficial del Estado núm.225, 18.09.2017, pp 92116-92118.

Resolució de 5 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes d'agost de 2017 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm.225, 18.09.2017, pp 92110-92115.

Resolució de 31 d'agost de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de juliol de 2017. Boletín Oficial del Estado núm.212, 11.09.2017, pp 89510-89516.

Resolució de 31 d'agost de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de juliol de 2017. Boletín Oficial del Estado núm.212, 11.09.2017, pp 89508-89509.

Resolució de 31 d'agost de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització durant el mes de juliol de 2017. Boletín Oficial del Estado núm.212, 11.09.2017, pp 89502-89507.

Resolució de 31 d'agost de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de juliol de 2017. Boletín Oficial del Estado núm.212, 11.09 2017, pp 89500-89501.

Resolució de 31 d'agost de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de juliol de 2017 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm.212, 09.11.2017, pp 89492-89499.

Resolució de 8 d'agost de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a la indústria fotogràfica (2017-2018-2019). Butlletí Oficial de l'Estat núm.201, 22.08.2017, pp 85259-85306.

Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seues Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10. Boletín Oficial del Estado núm.176, 25.07.2017, pp 65747-65956.

Resolució de 14 de juny de 2017, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual es publiquen les Instruccions Tècniques per al Transport Segur de Mercaderies Perilloses per via aèria (Document OACI 9284/AN/905). Boletín Oficial del Estado núm. 166, 13.07.2017, pp 60219-61248.

Resolució de 29 de juny de 2017, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el II Conveni col·lectiu d'àmbit estatal del sector de contact center (abans telemàrqueting). Boletín Oficial del Estado núm. 165, 12.07.2017, pp 59955-60001. 

Resolució de 3 de juliol de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de juny de 2017 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 165, 12.07.2017, pp 60144-60150. 

Resolució de 3 de juliol de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de juny de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 165, 12.07.2017, pp 60151-60154.

Resolució de 3 de juliol de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització durant el mes de juny de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 165, 12.07.2017, pp 60155-60161.

Resolució de 3 de juliol de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de juny de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 165, 12.07.2017, pp 60162-60163.

Resolució de 3 de juliol de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de juny de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 165, 12.07.2017, pp 60164-60173.

Resolució de 22 de juny de 2017, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu sectorial estatal de cadenes de botigues de conveniència. Boletín Oficial del Estado núm. 160, 06.07.2017, pp 57596-57624 . 

Resolució de 7 de juny de 2017, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els servicis del sector del metall. Boletín Oficial del Estado núm. 145, 19.06.2017, pp 50800-50909. 

Resolució de 29 de maig de 2017, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Boletín Oficial del Estado núm. 143, 16.06.2017, Pp 49894-49913.  
 

Resolució de 1 de juny de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de maig de 2017 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 139, 12.06.2017, pp 48517-48522. 

Resolució de1 de juny de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de maig de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 139, 12.06.2017, pp 48523-48525 . 

Resolució de 1 de juny de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització durant el mes de maig de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 139, 12.06.2017, pp 48526-48530. 

Resolució de 1 de juny de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de maig de 2017. Boletín Oficial de l'Estat núm. 139, 12.06.2017, pp 48531-48532. 

Resolució de 1 de juny de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de maig de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 135, 07.06.2017, pp 48533-48540.

Resolució de 25 de maig de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a les indústries extractives, indústries del vidre, indústries ceràmiques, i per a les del comerç exclusivista dels mateixos materials per 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 135, 07.06.2017, pp 46.435-46.506.
 
Resolució de 17 de maig de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per als establiments financers de crèdit. Boletín Oficial del Estado, núm. 128, 2017.05.30, pp 44.012-44.031.
 
Resolució de 27 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el VIII Conveni col·lectiu nacional per al sector d'acte-taxis. Boletín Oficial del Estado, núm. 117, 17.05.2017, pp 40821-40838.
 
Resolució de 27 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu general d'àmbit nacional per al sector d'aparcaments i garatges. Boletín Oficial del Estado núm. 117, 17.05.2017, pp 40779-40820.
 
Resolució de 3 de maig de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d'abril de 2017 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 116, 16.05.2017, pp 40.534-40.539.
 
Resolució de 3 de maig de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes d'abril de 2017. Boletín Oficial del Estado  núm. 116, 16.05.2017, pp 40.540-40.544.
 
Resolució de 3 de maig de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització durant el mes d'abril de 2017. Boletín Oficial del Estado  núm. 116, 16.05.2017, pp 40.540-40.544.
 
Resolució de 3 de maig de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes d'abril de 2017. Boletín Oficial del Estado  núm. 116, 16.05.2017, pp 40.549-40.550.
 
Resolució de 3 de maig de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes d'abril de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 116, 16.05.2017, pp 40.551-40.559.
 
Resolució de 10 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries d'aigües de beguda envasades. Boletín Oficial del Estado núm. 97, 24.04.2017, pp 31786-31804.
 
Resolució de 10 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acord de modificació de les normes de seguretat en activitats subaquàtiques en el sector de busseig professional i mitjans hiperbàrics. Boletín Oficial del Estado núm. 97, 24.04.2017, pp 31745-31749.
 
Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de març de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 91, 17.04.2017, pp 30329-30334.
 
Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de març de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 91, 17.04.2017, pp 30327-30328.
 
Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització durant el mes de març de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 91, 17.04.2017, pp 30321-30326.
 
Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de març de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 91, 17.04.2017, pp 30319-30320.
 
Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de març de 2017 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 91, 17.04.2017, pp 30311-30318.
 
Resolució de 14 de març de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu bàsic d'àmbit estatal, per a la fabricació de conserves vegetals. Boletín Oficial del Estado núm. 76, 30.03.2017, pp 24786-24823.
 
Resolució de 13 de març de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'IV Conveni col·lectiu sectorial estatal de serveis externs auxiliars i atenció al client en empreses de serveis ferroviaris. Boletín Oficial del Estado núm. 74, 28.03.2017, pp 23180-23224.
 
Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. Boletín Oficial del Estado núm. 71, 24.03.2017, pp 20719-20733.
 
Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de febrer de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 62, 14.03.2017, pp 18676-18677. 
 
Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de febrer de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 62, 14.03.2017, pp 18678-18686. 
 
Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de febrer de 2017 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 62, 14.03.2017, pp 18687-18692. 
 
Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de febrer de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 62, 14.03.2017, pp 18693-18694. 
 
Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització durant el mes de febrer de 2017.Boletín Oficial del Estado núm. 62, 14.03.2017, pp 18695-18698. 
 
Resolució de 22 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el V Conveni col·lectiu general d'àmbit estatal per al sector de l'estacionament regulat en superfície i retirada i dipòsit de vehicles de la via pública. Boletín Oficial del Estado núm. 56, 06.03.2017, pp 16976-17014.
 
Resolució de 20 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional del cicle de comerç de paper i arts gràfiques. Boletín Oficial del Estado núm. 55, 06.03.2017, pp 16502-16544.
 
Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de gener de 2017 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 33, 08.02.2017, pp 8655-8663. 

Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de gener de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 33, 08.02.2017, pp 8664-8666. 

Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de gener de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 33, 08.02.2017, pp 8667-8669.

Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de gener de 2017.  Boletín Oficial del Estado núm. 33, 08.02.2017, pp 8670-8671.
 
Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes de gener de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 33, 08.02.2017, pp 8672-8677.
 
Resolució d'11 de gener de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de conserves, semiconservas i salazones de peix i marisc. Boletín Oficial del Estado núm. 21, 25.01.2017, pp 6182-6231.
 
Resolució de 30 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics. Boletín Oficial del Estado núm. 15, 18.01.2017, pp 4356-4382.
 
Resolució de 9 de gener de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes de desembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 10, 12.01.2017, pp 3385-3391.

Resolució de 9 de gener de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de desembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 10, 12.01.2017, pp 3384.

Resolució de 20 de desembre de 2016
, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el XXI Conveni col·lectiu per a les societats cooperatives de crèdit. Boletín Oficial del Estado núm. 10, 12.01.2017, pp 2747-2772.
 
Resolució de 20 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a la fabricació i comercialització de fruites i hortalisses fresques, seleccionades, netes, trossejades i llavades, llistes per a consumir o cuinar.  Boletín Oficial del Estado núm. 3, 04.01.2017, pp 515-547.
 
Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària. Boletín Oficial del Estado núm. 1, 02.01.2017, pp 194-245.
 
Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general del sector de manteniment i conservació d'instal·lacions aquàtiques. Boletín Oficial del Estado núm. 1, 02.01.2017, pp 108-134.
 
Resolució de 22 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es corregeixen errors en la de 24 de febrer de 2016, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector laboral de restauració col·lectiva. Boletín Oficial del Estado núm. 316, 31.12.2016, pp 92178.
 
Resolució de 5 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de conserves, semiconserves i salaons de peix i marisc. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88877-88916.
 
Resolució de 5 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector d'elaboradors de productes cuinats per a la seva venda a domicili. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88917-88963.
 
Resolució de 5 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica la sentència de l'Audiència Nacional relativa a la VI Conveni col·lectiu estatal del sector de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88964-88973.
 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de novembre de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88988-88992.
 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de novembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88993-88996.
 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de novembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88997-89003.
 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de novembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 89004-89008.
 
Resolució de 5 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es corregeixen errors en la de 24 de febrer de 2016, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector laboral de restauració col·lectiva. Boletín Oficial del Estado núm. 305, 19.12.2016, pp 88685.
 
Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcat CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. Boletín Oficial del Estado núm. 283, 23.11.2016, pp 82151-82186.
 
Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu laboral d'àmbit estatal per al sector d'agències de viatges (2016-2018). Boletín Oficial del Estado núm. 281, 21.11.2016, pp 81683-81737.
 
Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes d'octubre de 2016 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 280, 19.11.2016, pp 81533-81539.
 

Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'octubre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 278, 17.11.2016, pp 80794-80798.

Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'octubre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 278, 17.11.2016, pp 80792-80793.
 
Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes d'octubre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 273, 11.11.2016, pp 78761-78762.
 
Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes d'octubre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 273, 11.11.2016, pp 78763-78770.
 
Resolució de 24 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'agost de 2016.Boletín Oficial del Estado núm. 269, 07.11.2016, pp 77419-77420.
 
Resolució de 24 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d'agost de 2016 com normes espanyoles.Boletín Oficial del Estado núm. 269, 07.11.2016, pp 77416-77418.
 
Resolució de 18 dóctubre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acord de modificació del Conveni col·lectiu de bussege professional i mitjans hiperbáricos i l'acord sobre Normes de seguretat en activitats subaqüàtiques. Boletín Oficial del Estado núm. 264, 01.11.2016, pp 76209-76221.
 
Resolució de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de setembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 263, 31.10.2016, pp 75614-75622.
 
Resolució de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de setembre de 2016. Butlletí Oficial de l'Estat núm. 263, 31.10.2016, pp 75612-75613.
 
Resolució de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a les empreses de mediació d'assegurances privades per al període 2016-2018. Boletín Oficial del Estado núm. 261, 28.10.2016, pp 75082-75144.
 
Resolució de 24 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes d'agost de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 260, 27.10.2016, pp 74901-74905.
 
Resolució de 24 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes d'agost de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 260, 27.10.2016, pp 74900.
 
Resolució de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de setembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 258, 25.10.2016, pp 74353-74359
 
Resolució de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de setembre de 2016. Boletín Oficial de l'Estat núm. 258, 2016.10.25, pp 74.351-74.352
 
Resolució de 26 de setembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector indústries d'aliments composts per a animals. Boletín Oficial del Estado núm. 243, 7.10.2016, pp 71762-71804
 
Reial Decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn. Boletín Oficial del Estado núm. 183, 30.07.2016, pp 53066-53067
 
Reial Decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics. Boletín Oficial del Estado núm. 182, 29.07.2016, pp 52811-52829
 
Resolució de 8 de juliol de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica la modificació del V Acord sobre solució autònoma de conflictes laborals. Boletín Oficial del Estado núm. 175, 21.7.2016, pp 51433-51435
 
Resolució de 6 de juliol de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de juny de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 172, 18.7.2016, pp 50487-50489
 
Resolució de 6 de juliol de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de juny de 2016 com normes españolas. Boletín Oficial del Estado núm. 172, 18.7.2016, pp 50483-50486.
 
Resolució de 6 de juliol de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNEIX que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de juny de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 167, de 12-7-2016, pp. 48705-48706.
 
Resolució de 6 de juliol de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNEIX, corresponents al mes de juny de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 167, de 12-7-2016, pp. 48707-48713.
 
Anunci de l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, pel qual es publica licitació per a contractar el servei de laboratori d'anàlisis clíniques per a les activitats sanitàries DELM Àrea de Prevenció de Riscos Laborals del Consell. Boletín Oficial del Estado núm. 166, de 11-7-2016, pp. 41225-41226.
 
Anunci de Tractament i Selecció de Residus, SA, sobre formalización de contracte dels serveis de prevenció aliè per a les quatre especialitats per TERSA, SIRESA i SEMESA: Seguretat de treball, higiene industrial. Ergonomia, psicosociologia aplicada i vigilància de la salut. Boletín Oficial del Estado núm. 166, de 11-7-2016, p. 41286.
 
Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i l'aqüicultura. Boletín Oficial del Estado núm. 164, de 8-7-2016, pp. 48053-48067.

 

Resolució de 15 de juny de 2016, de la Direcció General de la Marina Mercant, relativa a la verificació de la massa bruta dels contenidors. Boletín Oficial del Estado núm. 157, de 30-6-2016, pp. 46565-46570.

Resolució de 21 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNEIX que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcat CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. Boletín Oficial del Estado núm. 156, de 2016.06.29, pp. 46.463-46.504.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, durant el mes de maig de 2016. Butlletí Oficial de l'Estat núm. 146, de 2016.06.17, pp 41982-41983.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de maig de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 146, de 2016.06.17, pp 41978-41981.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de maig de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 146, de 2016.06.17, pp 41973-41977.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de maig de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 140, de 2016.06.10, pp 39211-39212.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de maig de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 140, de 2016.06.10, pp 39.205-39.210

Resolució de 3 de maig de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'abril de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 116, 13.5.2016, pp 31841-31842.

Resolució de 3 de maig de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d'abril de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 116, 13.5.2016, pp 31838-31840.

Resolució de 3 de maig de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'abril de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 116, 13.5.2016, pp 31833-31837.

Resolució de 3 de maig de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes d'abril de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 112, 09.05.2016, pp. 31004-31011.

Resolució de 3 de maig de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes d'abril de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 112, 09.05.2016, pp. 31.002-31.003.

Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de març de 2016. Boletín Oficial del Estado, 91, 15.4.2016, pp. 26136-26138.

Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de març de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, 91, 15.4.2016, pp. 26132-26135.

Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de març de 2016. Boletín Oficial del Estado, 91, 15.4.2016, pp. 26126-26131.

Reial Decret 144/2016, de 8 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits essencials de salut i seguretat exigibles als aparells i sistemes de protecció per al seu ús en atmosferes potencialment explosives i pel qual es modifica el Reial Decret 455/2012 , de 5 de març, pel qual s'estableixen les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a l'atmosfera durant el repostaje dels vehicles de motor en les estacions de servei. Boletín Oficial del Estado, 90, 14.4.2016, pp. 25638-25678

Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per La qual se sotmeten a informació pública els projectes de Normes Europees i Internacionals que han Estat tramitats Com Projectes de norma UNE, corresponents al mes de març de 2016. Boletín Oficial del Estado, 86, 9.4.2016, pp. 25093-25096.

Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de març de 2016. Boletín Oficial del Estado, 86, 9.4.2016, pp. 25091-25092.

Reial Decret 108/2016, de 18 de març, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels recipients a pressió simples. Boletín Oficial del Estado, 70, 22.3.2016, pp. 21195-21224.

Resolució d'1 de març de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de febrer de 2016.  Boletín Oficial del Estado, 61, 11.3.2016, pp. 19627-19628.

Resolució d'1 de març de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de febrer de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, 61, 11.3.2016, pp. 19624-19626.

Resolució d'1 de març de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de febrer de 2016. Boletín Oficial del Estado, 61, 11.3.2016, pp. 19616-19623

Resolució d'1 de març de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de febrer de 2016. Boletín Oficial del Estado, 57, 7.3.2016, pp. 18315-18324.

Resolució d'1 de març de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de febrer de 2016. Boletín Oficial del Estado, 57, 7.3.2016, pp. 18313-18314.

Resolució d'1 de febrer de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de gener de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, 36, 11.2.2016, pp. 11310-11314.

Resolució d'1 de febrer de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de gener de 2016. Boletín Oficial del Estado, 36, 11.2.2016, pp. 11305-11309.

Resolució d'1 de febrer de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de gener de 2016.  Boletín Oficial del Estado, 36, 11.2.2016, pp. 11302-11304.

Resolució d'1 de febrer de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de gener de 2016. Boletín Oficial del Estado, 31, 5.2.2016, pp. 9536-9540.

Resolució de 12 de gener de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de desembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 18, 21.1.2016, pp. 5626-5627.

Resolució de 12 de gener de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de desembre de 2015.  Boletín Oficial del Estado, 18, 21.1.2016, pp. 5620-5625.

Resolució de 12 de gener de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de desembre de 2015. . Boletín Oficial del Estado, 15, 18.1.2016, pp. 2802-2807.

Resolució de 12 de gener de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i certificació té en tramitació, corresponents al mes de desembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 15, 18.1.2016, pp. 2800-2801.

Reial Decret 1150/2015, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre. Boletín Oficial del Estado, 303, 19.12.2015, pp. 119720-119722.

Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de novembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 299, 15.12.2015, pp. 118170-118176.

Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de novembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 298, 14.12.2015, pp. 117779-1177782.

Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de novembre de 2015 com normes espanyoles.  Boletín Oficial del Estado, 298, 14.12.2015, pp. 117775-1177778.

Reial Decret 1072/2015, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.  Boletín Oficial del Estado, 298, 14.12.2015, pp. 117512-117523.

Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de novembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 295, 12.10.2015, pp. 116783-116788.

Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de novembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 295, 12.10.2015, pàg. 116789.

Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'octubre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 271, 12.11.2015, pp. 107142-107143.

Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d'octubre de 2015 com normes espanyoles.  Boletín Oficial del Estado, 271, 12.11.2015, pp. 107139-107141.

Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'octubre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 271, 12.11.2015, pp. 107133-107138.

Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes d'octubre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 269, 10.11.2015, pp. 106482-106483.

Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes d'octubre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 269, 10.11.2015, pp. 106484-106488.

Resolució de 13 d'octubre de 2015, de l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, per la qual s'actualitza l'annex de la Resolució de 21 de juny de 2004, per la qual s'acorda la publicació de les referències de les normes UNE EN armonitzades, en aplicació del Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes. Boletín Oficial del Estado, 266, 6.11.2015, pp. 105493-105496.

Ordre PRE / 2315/2015, de 3 de novembre, per la qual es modifica el contingut de les farmacioles que han de portar a bord els vaixells segons el que estableix el Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar. Boletín Oficial del Estado, núm. 265, 2015.05.11, pp. 104540-104566.

Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social. Boletín Oficial del Estado, núm. 261, 30.10.2015, pp. 103291-103519.

Resolució de 5 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de setembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 255, 24.10.2015, pp. 100607-100608.

Resolució de 5 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de setembre de 2015 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 253, 22.10.2015, pp. 99102-99105.

Resolució de 5 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de setembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 253, 22.10.2015, pp. 99096-99101.

Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel que s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses. Boletín Oficial del Estado, núm. 251, 2015.10.20, pàg. 97.531-97.567.

Resolució de 5 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per La qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de setembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 248, 10/16/2015, pp. 96403-96407.

Resolució de 5 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per La qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de setembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 248, 10/16/2015, pp. 96401-96402.

Reial Decret 899/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Boletín Oficial del Estado, núm. 243, 2015.10.10, pp. 94867-94873. 

Reial Decret 901/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevencióBoletín Oficial del Estado, núm. 243, 10.10.2015, pp. 94918-94921.

Resolució de 3 de setembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, durant el mes de juliol de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 229, 2015.09.24, pp. 86079-86080.
 
Resolució de 3 de setembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de juliol de 2015 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 229, 2015.09.24, pp. 86075-86078.
 
Resolució de 3 de setembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de juliol de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 229, 2015.09.24, pp. 86069-86074.

 

Resolució de 10 de setembre de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes d'agost de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 225, 2015.09.19, pp 83073-83078.

Resolució de 3 de setembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de juliol de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 223, 2015.09.17, pp 81939-81945.
 
Resolució de 3 de setembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de juliol de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 223, 2015.09.17, pp 81946-81947
 

Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol, per el qual s'establixen els requisits esencials de seguretat per a la comercialització dels equips a presió. Boletín Oficial del Estado, núm. 210, 02.09.2015, pp. 77695-77769.

Resolució de 7 d'agost de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció. Boletín Oficial del Estado, núm. 200, 21.08.2015, pp. 75728-75803.

Resolució de 3 d'agost de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el IV Conveni Colectiu per a la aqüicultura marina nacional. Boletín Oficial del Estado, núm. 198, 19.08.2015, pp. 75245-75275.

Resolució de 3 d'agost de 2015, de la Dirección General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el XVIII Conveni colectiu general de la industria quimica. Boletín Oficial del Estado, núm. 198, 19.08.2015, p. 75276-75399. 
 

Resolució de 14 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni colectiu estatal de la indùstria metalgràfica i de fabricació de envasos metàl·lics. Boletín Oficial del Estado, núm. 191, 11.08.2015, pp. 72319-72390.

Resolució de 20 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni colectiu de majoristes i importadors de productes químics industrials i de drogueria, perfumeria i annexos. Boletín Oficial del Estado, núm. 187, 6.08.2015, pp. 70714-70761.

Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de juny de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 182, 31.07.2015, pp. 66158-66163.
 
Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normas europees que han sigut ratificades durant el mes de juny de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 182, 31.07.2015, pp. 66164-66166.
 
Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de juny de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 182, 31.07.2015, pp. 66167-66168.
 
Resolució de 22 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servici de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics. Boletín Oficial del Estado, núm. 176, 24.07.2015, pp. 62266-62269.
 
Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de juny de 2015. núm. 176, 24.07.2015, pp. 62596-62597.
 
Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de juny de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 176, 24.07.2015, pp. 62598-62605.
 
Esmena a l'Annex I de l'Acord sobre transports internacionals de mercaderiess peribles i sobre vehicles especials utiltizats en eixos transports (ATP), adoptada en Ginebra l'11 d'octubre de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 173, 21.07.2015, pp. 60367-60368.
 
Resolució de 15 de juliol de 2015, de l'Agència Estatal de Seguretat Ferrovièria, per la qual es convoquen exàmens, es publica el tribunal i s'assenyala lloc, data i  hora per a la realització dels exàmens per a l'obtenció i renovació dels certificats de consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses por ferrocarril. Boletín Oficial del Estado, núm. 171, 18.07.2015, pp. 60008-60011.
 
Resolució de 2 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual s'actualitza el llistat de normes de la instrucció tècnica complementària ITC-ICG 11 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. Boletín Oficial del Estado, núm. 169, 16.07.2015, pp. 59080-59084.
 
Resolució de 3 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni colectiu del sector oci educatiu i animació sociocultural. Boletín Oficial del Estado, núm. 168, 15.07.2015, pp. 58793-58846.
 
Resolució de 3 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni colectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i industries auxiliars. Boletín Oficial del Estado, núm. 168, 15.07.2015, pp. 58847-58899.
 
Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de maig de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 160, 06.07.2015, pp. 55974-55976.
 
Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de maig de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 160, 06.07.2015, pp. 55977-55979.
 
Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de maig de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 160, 06.07.2015, pp. 55980-55985.
 
Instrucció IS-38, de 10 de juny de 2015, del Consell de Seguretat Nuclear, sobre la formació de les persones que intervenen en els transports de material radiactiu per carretera. Boletín Oficial del Estado, núm. 160, 06.07.2015, pp. 56009-56015.
 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció; el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senylització de seguretat i salut en el treball; el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 159, 04.07.2015, pp. 55096-55101.
 

Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació te en tramitació, corresponents al mes de maig de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 154, 29.06.2015, pp. 53396-53397. 

Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes de maig de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 154, 29.06.2015, pp. 53398-53403. 
 
Resolució de 8 de juny de 2015, de la Direcció General de Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni colectiu marc estatal per a les empreses organitzadores del joc del bingo. Boletín Oficial del Estado, núm. 146, 19.06.2015, pp. 51193-51231.
 
Esmenes de 2012 al Codi Internacional de sistemes de seguretat contra incendis (Codi SSCI), adoptades a Londres el 30 de novembre de 2012 mitjançant una Resolució MSC.339(91). Boletín Oficial del Estado, núm. 138, 10.06.2015, pp. 49063-49070.
 

Orde ESS/1068/2015, de 3 de juny, per la qual es prorroguen els terminis per a la presentació de les sol·licituds i de remissió dels informes-proposta dels incentius corresponents a l'exercici 2014, a l'empara del Reial Decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Boletín Oficial del Estado, núm. 136, 08.06.2015, pp. 48523-48523.

Resolució de 8 de maig de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes d'abril de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 125, 26.05.2015, pp. 45239-45242.

Resolució de 8 de maig de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes  UNE anul.lades durant el mes d'abril de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 125, 26.05.2015, pp. 45243-45245.

Resolució de 8 de maig de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'abril de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 125, 26.05.2015, pp. 45246-45254.

Resolució de 8 de maig de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes d'abril de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 122, 22.05.2015, pp. 43457-43458.

Resolució de 8 de maig de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes d'abril de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 122, 22.05.2015, pp. 43459-43464.

Resolució de 4 de maig de 2015, de la Secretaría d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'establix el Pla general d'activitats preventives de la Seguretat Social, a aplicar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en la planificació de les seues activitats per a l'any 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 115, 14.05.2015, pp. 41371-41377.


Resolució de 10 d'abril de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees normes europees que han sigut ratificades durant el mes de març de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 102, 29.04.2015, pp. 37540-37542

Resolució de 10 d'abril de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul.lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de març de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 102, 29.04.2015, pp. 37543-37546.

Resolució de 10 d'abril de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de març de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 102, 29.04.2015, pp. 37547-37552.

Resolució de 10 d'abril de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de març de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 98, 24.04.205, pp. 35997-35998.

Resolució de 10 d'abril de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes de març de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 98, 24.04.205, pp. 35999-36002.

Resolució de 16 de març de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de febrer de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 90, 15.04.2015, pp. 32144-32147.

Resolución de 16 de marzo de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul.lades durant el mes de febrer de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 90, 15.04.2015, pp. 32148-32149.

Resolució de 16 de març de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa,per la qual es publica la elació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de febrer de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 90, 15.04.2015, pp. 32150-32154.

Resolució de 16 de març de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes de febrer de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 85, 09.04.2015, pp. 30056-30062.

Resolució de 16 de març de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa,per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de febrer de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 85, 09.04.2015, pp. 30063-30064.

Resolució de 26 de gener de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul.lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de desembre de 2014. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015, pp. 25565-25567.

Resolució de 26 de gener de 2015,
 de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de desembre de 2014. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015, pp. 25568-25581.

Resolució d'11 de febrer de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de gener de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015, pp. 25582-25583.

Resolució d'11 de febrer de 2015,
 de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul.lades por l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de gener de 2015. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015, pp. 25584-25587.

Resolució d'11 de febrer de 2015,
 de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades por l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de gener de 2015. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015, pp. 25588-25592.

Resolució de 26 de gener de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de decembre de 2014 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 70, 23.03.2015, pp. 25244-25262. 

Resolución d'11 de febrer de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a  projectes de norma UNE, corresponents al mes de gener de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 65, 17.03.2015, pp. 24147-24151.

Resolució d'11 de febrer de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la que sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyla de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de gener de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 65, 17.03.2015, 24152-24153.

Resolució de 2 de març de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Orde de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normae UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcat CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 65, 17.03.2015, 24154-24203.

Entrada en vigor de l'Acord de Seu entre el Regne d'Espanya i la Unió Europea (Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball), fet a Bilbao el 31 de març de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 54, 04.03.2015, p. 20054.