Visualització de contingut web

Memòries de l'INVASSAT

Memòria de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) corresponent a l'exercici 2017

[Descarregar el document en format PDF. 3,58 Mb.]

CONTINGUT

 1. Introducció
 2. Àmbit d'actuació
 3. Estructura
  1. Òrgans de representació i direcció
  2. Òrgans de participació i assessorament
  3. Nivells organitzatius
  4. Organigrama
  5. Recursos humans
 4. Pressupost
 5. Actuacions de l'INVASSAT durant 2017