Publicacions de l'INVASSAT: Manual bàsic de Seguretat i Salud en el Treball

Manual bàsic de Seguretat i Salud en el Treball

 

BLOC I. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.

El Treball i la Salut: els riscos professionals. Factors de risc. 1a rev 2018. Mari Cruz Benlloch López, Yolanda Ureña Ureña.

Danys derivats de treball. Els Accidents de Treball i les Malalties professionals. Altres patologies derivades del treball. 1a rev. 2018. Mari Cruz Benlloch López, Yolanda Ureña Ureña.

Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en esta matèria. 1a rev 2018. Mari Cruz Benlloch López, Yolanda Ureña Ureña.
 
BLOC II. Riscos generals i la seua prevenció.
BLOC III. Riscos específics i la seua prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
 
 
 
BLOC IV. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
BLOC V. Primers auxilis.
Primers auxilis. Eliseo Ferrer Muñoz.