Visualització de contingut web

Manual bàsic per a directius

BLOC I. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.

 

Conceptes bàsics en matèria de segureta i salut en el treball. María Cruz Benlloch López, Yolanda Ureña Ureña, Salvador Puigdengolas Rosas.

Danys derivats del treball. María Cruz Benlloch López, Yolanda Ureña Ureña, Salvador Puigdengolas Rosas.

Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria. María Cruz Benlloch López, Yolanda Ureña Ureña, Salvador Puigdengolas Rosas.

Organismes públics en matèria de seguretat i salut en el treball. María Arechavaleta Janini, Salvador Puigdengolas Rosas.

 

BLOC II. Gestió de la prevenció de riscos laborals

 

Obligacions empresarials. Jorge Cervera Boada, Esteban Santamaría Coria, Salvador Puigdengolas Rosas.

Organització de la prevenció de riscos laborals. Jorge Cervera Boada, Esteban Santamaría Coria, Salvador Puigdengolas Rosas.

Gestió de la prevenció de riscos laborals. Jorge Cervera Boada, Esteban Santamaría Coria, Salvador Puigdengolas Rosas.

Supostos en gestió de la prevenció de riscos laborals. Jorge Cervera Boada, Esteban Santamaría Coria, Salvador Puigdengolas Rosas.

Documentació: arreplegada, elaboració i arxiu. Beatriz Estrela Carrión, Salvador Puigdengolas Rosas.