Cursos de formació: Jornades Tècniques 2016

Cursos de formación: Jornadas Técnicas 2018

Jornadas Técnicas 2018

Normalment, la seva durada és de mitja jornada (5 hores).

 
Les jornades tècniques tenen com a objectiu analitzar i exposar, des de diferents punts de vista, un tema específic d'interès preventiu.
 
El tema a debat s'exposa per especialistes en prevenció, tècnics, fabricants, representants de l'Administració, organitzacions empresarials i sindicats.
 
S'impartiran en les instal·lacions del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de la província respectiva.
  Lloc i data de reatlització
Centres Territorials de Seguretat i Salut al Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol.licituds
Sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals 2   9 gener   Tancat
Sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals 2   6 febrer   Tancat
Sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals 2   7 febrer  

Tancat

Sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals 2   8 febrer   Tancat

Sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals

2   20 febrer  

Tancat

Sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals 2   21 febrer   Tancat

Sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals

2   22 febrer  

Tancat

Seguretat i Salut Laboral en operacions de manutenció i emmagatzematge de carretons elevadors

5 22 març    

Tancat

Setmana europea: Treballs saludables. Alerta enfront de substàncies perilloses 5 23 octubre     Tancat
Nou reglament sobre Equips de Protecció Individual. Canvis i responsabilitats 5 8 novembre     Tancat
Prevenció de riscos en la indústria de la construcció: Aspectes crítics de la PRL en la indústria construcció. Responsabilitats i solucions tècniques     21 novembre   Obert
Muntatge d'escenaris, grades i estructures similars, obres de construcció? 4     29 novembre

Tancat