Cursos de formació: Jornades Tècniques 2016

Cursos de formación: Jornadas Técnicas 2017

Jornades tècniques 2017

Normalment, la seva durada és de mitja jornada (5 hores).
 
Les jornades tècniques tenen com a objectiu analitzar i exposar, des de diferents punts de vista, un tema específic d'interès preventiu.
 
El tema a debat s'exposa per especialistes en prevenció, tècnics, fabricants, representants de l'Administració, organitzacions empresarials i sindicats.
 
S'impartiran en les instal·lacions del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de la província respectiva.
 
 
 
  Lloc i data de realització
Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol.licituds
Jornada de sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals     16-17 gener   Tancat
Jornada de sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals     23-24 gener   Tancat
Jornada de sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals     30-31 gener   Tancat
Jornada sobre sinistralitat laboral a la CV
 
      15 febrer

Tancat

aforo complet

(La jornada s'impartix en ESPANYOL)
5 h     28 març Tancat

Equips de treball. 20 anys de RD. 1215/97

 

5 h     27 abril

Tancat

aforo complet

Riscos elèctrics en instalacions de baixa tensió 5 h 10 maig     Tancat

Adaptació dels centres de treball

 

5 h     11 maig

Tancat

aforo complet

La problemàtica de la Coordinació d'Obra: com es fa

 

5h     15 juny

Tancat

aforo complet

Novetats i avanços tecnològics en els mitjans de protecció i equips de treball, per al correcte desenvolupament de treballs temporals en alçaria 5h     27 setembre

Tancat

aforo complet

Treballs amb amiant 5 h     19 octubre

Tancat

aforo complet

Qualitat ambiental en hostaleria 5h     13 desembre Tancat