Visualització de contingut web

Cursos de formació: Jornades Tècniques 2014

  Lloc i data de realització
Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol·licituds
Salut i treball Nous elements per al debat  5  3 abril     Tancat
Connexió i desconnexió de grups electrògens i generació distribuïda a la xarxa elèctrica  5  9 abril     Tancat
Evaluació de la qualidad de l'aire interior. Normativa aplicable 5     10 abril Tancat
Sistemes de protecció individual contra caigudes d'altura en servicis d'emergències 5 6 maig      Tancat
Les 5 primeres causes d'accidents mortals en l'agricultura, indústria i servicis Part I 5      15 maig Tancat
Riscos emergents i nous desafiaments en malalties professionales 5     29 maig Tancat
Presentació d'INVASSAT-ERGO Hospital 5     Data per concretar Proximament
Setmana Europea  5 22 octubre      Tancat
Setmana Europea 5      23 octubre Tancat
Nous reptes en vigilància de la salut 5       Cancel·lada  
Operacions de transport de mercaderies pe carretera 5     18 novembre Tancat
Les 5 primeres causes d'accidents mortals en l'agricultura, indústria i servicis Part II 5      20 novembre Tancat  
Noves tecnologies en la Prevenció de Riscos Laborals 5     25 novembre Tancat
Projectes LIFE riscos amb nanomaterials        4 desembre Tancat
Riscos en la indústria del marbre  5 11 desembre        Obert