Visualització de contingut web

Històric estadístiques malalties professionals

Estos informes contenen les estadístiques provisionals interanuals del període Gener-desembre dels parts de malalties professionals per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'oferix desagregada segons diferents classificacions, sexe, edat, sectors econòmics, CNAE, grups de malaltia, agent causant,  etc.