Visualització de contingut web

Històric estadístiques accidents de treball

Estos informes contenen les estadístiques provisionals interanuals (12 mesos) dels accidents amb baixa en jornada de treball i In Itinere per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'oferix desagregada segons diferents classificacions, sectors econòmics, CNAE, gravetat, forma de l'accident, etc.