Visualització de contingut web

Estratègia Valenciana de Seguretat Salut i Benestar Laboral 2017-2020

L'Estràtegia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar Laboral 2017-2020 naix del consens i compromís del Govern Valencià (GVA) amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, i constitueix un dels punts més rellevants del diàleg social, ja que estableix el marc general de les polítiques de prevenció de riscos laborals per a la Comunitat Valenciana (CV), a més de ser una eina dirigida a combatre la sinistralitat laboral, i millorar els nivells de seguretat, salut i benestar laboral de les persones treballadores.