Visualització de contingut web

PREMIS AL CONEIXEMENT EN PRL 2018

 

Una forma de promoure la seguretat i salut, és el reconeixement dels millors treballs final de màster realitzats pels alumnes i dirigits per professors dels màsters en Prevenció de Riscos Laborals, incentivant d'aquesta manera la cultura preventiva dels tècnics en prevenció de riscos laborals, amb antelació a l'exercici de les seues funcions i reconeixent la labor dels directors dels millors treballs.
l'INVASSAT, pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors treballs final de màster o d'especialitat en PRL, promovent la seua difusió i premiant els seus autors i directors a través d'un reconeixement públic.

           DOCUMENTS

RESOLUCIÓ  de  20  de  març  de  2018,  del  president de  l'Institut  Valencià  de Seguretat  i  Salut  en  el  Treball (INVASSAT), per la qual es reconeixen els millors treballs de  fi  de  Màster  en  Prevenció  de  Riscos  Laborals  de  la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  presentats  basant-se  en  la  Resolució  de  12  d'abril  de  2017,  de  la  Presidència  de l'INVASSAT.


RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Higiene en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2018, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o d'especialitat en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en PRL.

 

Tota la info ací