Visualització de contingut web

Cursos de formació de nivell bàsic 2014

Correspon a l'establida en el Reglament dels Servicis de Prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) i capacita per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic especificat en l'article 35.
 
Estos cursos, amb caràcter general, tenen una duració de 30 o 50 hores, i desenvolupen el programa formatiu establit en l'annex IV-B) o IV-A), respectivament, del Reglament mencionat.
 

Els cursos de nivell bàsic que figuren en el programa s'impartiran en les instal·lacions dels Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball. No obstant això, les empreses, organitzacions i institucions interessades podran concertar amb els Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball de la província respectiva,la impartició de cursos de formació del nivell bàsic en instal·lacions i localitats distintes.

 

  Lloc i data de celebració
Centres Territorials de Seguretat i Saluy en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol·licituds
30 h       10, 13, 14, 17 i 18 febrer Tancat
Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de nivell bàsic (1ª edició) 30 h    5-9 maig   Tancat
Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de nivell bàsic (2ª edició) 30 h    22-26 setembre    Tancat
Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de nivell bàsic (2ª edició) 30 h     13-17  octubre  Tancat
   30 h.     Primera jornada 23 octubre   Tancat