Visualització de contingut web

Biocides

NORMATIVA EUROPEA

Reglament (UE) núm. 334/2014 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 2014 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 528/2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides, en relació amb determinades condicions d'accés al mercat. Diario Oficial de la Unión Europea, L 103, 05.04.2014, p. 22-32.

Reglament Delegat (UE) núm. 492/2014 de la Comissió de 7 de març de 2014 que completa el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes de renovació de las autoritzacions de biocides objecte de reconoceixement mutu. Diario Oficial de la Unión Europea, L 139, 14.05.2014, pp. 1-6.

Reglament Delegat (UE) núm. 1062/2014 de la Comissió de 4 d'agost de 2014 relatiu al programa de treballo per a l'examen sistemàtic de totes les substàncies actives existents contingudes en els biocides que es mencionen en el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L 294, 10.10.2014, p.1-34.

Reglament d'execució (UE) núm. 945/2013 de la Comissió de 2 d'octubre de 2013 pel qual s'aprova l'ús de la cipermetrina com a substància activa en biocides del tipus de producte 8Diario Oficial de la Unión Europea, L 261, 3.10.2013, p. 23-24. 

Reglament d'execució (UE) núm. 955/2013 de la Comissió de 4 d'octubre de 2013 pel qual s'aprova l'ús del propiconazol com a substància activa en biocides del tipus de producte 9Diario Oficial de la Unión Europea, L 263, 5.10.2013, p. 7-8. 

Reglament d'execució (UE) núm. 1032/2013 de la Comissió de 24 d'octubre de 2013 pel qual  s'aprova l'ús de l'àcid bromoacétic com a substància activa en biocides del tipus de producte 4Diario Oficial de la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 22-24.

Reglament d'execució (UE) núm. 1033/2013 de la Comissió de 24 d'octubre de 2013 pel qual s'aprova l'ús del sulfat de coure pentahidratat com a substància activa en biocides del tipus de producte 2Diario Oficial de la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 25-27.

Reglament d'execució (UE) núm. 1034/2013 de la Comissió de 24 d'octubre de 2013 pel qual s'aprova l'ús del fosfur d'alumini generador de fosfina com a substància activa en biocides del tipus de producte 20Diario Oficial de la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 28-30.

Reglament d'execució (UE) núm. 1035/2013 de la Comissió de 24 d'octubre de 2013 pel qual s'aprova l'ús de l'àcido benzoic com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 3 y 4Diario Oficial de la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 31-34.

Reglament d'execució (UE) núm. 1036/2013 de la Comissió de 24 d'octubre de 2013 pel qual s'aprova l'ús del etofenprox com a substància activa en biocides del tipus de producte 18Diario Oficial de la Unión Europea, L283, 25.10.2013, p. 35-37. 

Reglament d'execució (UE) núm. 1037/2013 de la Comissió de 24 d'octubre de 2013 pel qual s'aprova l'ús del IPBC com a substància activa en biocides del tipus de producte 6Diario Oficial de la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 38-39.

Reglament d'execució (UE) núm. 1038/2013 de la Comissió de 24 d'octubre de 2013 pel qual s'aprova l'ú del tebuconazol com a substància activa en biocides dels tipus de producte 7 y 10Diario Oficial de la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 40-42. 

Reglament d'execució (UE) núm. 1039/2013 de la Comissió de 24 d'octubre de 2013 pel qual es modifica l'aprobació de l'ús de l'àcid nonanoic com a substància activa en biocides del tipus de producte 2Diario Oficial de la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 43-45.

Reglament d'Execució (UE) núm. 88/2014 de la Comissió de 31 de gener de 2014 pel qual s'especifica un procedimient per a la modificació de l'annex I del Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocidesDiario Oficial de la Unión Europea, L 32, 01.02.2014, p. 3-5.

Reglament d'Execució (UE) núm. 89/2014 de la Comissió de 31 de gener de 2014 pel qual s'aprova l'ús del bis (N- ciclohexil-diazenio-dioxi)-coure (Cu-HDO) com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 8Diario Oficial de la Unión Europea, L 32, 01.02.2014, pp. 6-8.

Reglament d'Execució (UE) núm. 90/2014 de la Comissió de 31 de gener de 2014 pel qual s'aprova l'ús del del ácido decanoico com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 4, 18 y 19Diario Oficial de la Unión Europea, L 32, 01.02.2014, p. 9-12.

Reglament d'Execució (UE) núm. 91/2014 de la Comissió de 31 de gener de 2014 pel qual s'aprova l'ús del del S-metopreno com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 18Diario Oficial de la Unión Europea, L 32, 01.02.2014, p. 13-15.

Reglament d'Execució (UE) núm. 92/2014 de la Comissió de 31 de gener de 2014 pel qual s'aprova l'ús del del zineb com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 21Diario Oficial de la Unión Europea, L 32, 01.02.2014, p. 16-18.

Reglament d'Execució (UE) núm. 93/2014 de la Comissió de 31 de gener de 2014 pel qual s'aprova l'ús del del ácido octanoico com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 4 y 18Diario Oficial de la Unión Europea, L 32, 01.02.2014, p. 19-22.

Reglament d'Execució (UE) núm. 94/2014 de la Comissió de 31 de gener de 2014 pel qual s'aprova el yodo, incluida la polivinilpirrolidona yodada, com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 1, 3, 4 y 22Diario Oficial de la Unión Europea, L 32, 01.02.2014, p. 23-26.

Reglament d'execució (UE) núm. 405/2014 de la Comissió de 23 d'abril de 2014 pel qual s'aprova l'ús d'àcid làuric com a substància activa existent en biocida del tipus de producte 19Diario Oficial de la Unión Europea, L 121, 24.04.2014, p. 8-10.
Reglament d'execució (UE) núm. 406/2014 de 23 d'abril de 2014 pel qual s'aprova l'ús del butilacetilaminopropionato d'etil com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 19Diario Oficial de la Unión Europea, L 121, 24.04.2014, p. 11-13.

Reglament d'execució (UE) núm. 407/2014 de la Comissió de 23 d'abril de 2014 pel qual s'aprova l'ús de la transflutrina com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 18Diario Oficial de la Unión Europea, L 121, 24.04.2014, p. 14-16.

Reglament d'execució (UE) núm. 408/2014 de la Comissió de 23 d'abril de 2014 pel qual s'aprova l'ús del diòxid de silici a morfo sintètic com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 18Diario Oficial de la Unión Europea, L 121, 24.04.2014, 17-19.

Decisió d'execució de la Comissió de 24 d'abril de 2014 sobre la no aprobació de determinades substàncies activas biocides de conformitat amb el Reglament (UE) no 528/2012 del Parlament europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L 124, 25.04.2014, p. 27-29.

Reglament d'execució (UE) núm. 437/2014 de la Comissió de 29 d'abril de 2014 pel qual s'aprova l'ús de la 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 21Diario Oficial de la Unión Europea, L 128, 30.4.2014, p. 64-67.

Reglament d'execució (UE) núm. 438/2014 de la Comissió de 29 d'abril de 2014 pel qual s'aprova l'ús del ciproconazol com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 8Diario Oficial de la Unión Europea, L 128, 30.4.2014, p. 68-71.

Reglament d'Execució (UE) núm. 1090/2014
 de la Comissió de 16 d'octubre de 2014 per la qual s'aprova l'ús de la permetrina com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 8 i 18Diario Oficial de la Unión Europea, L 299, 17.10.2014, pp. 10-15. 

Reglament d'Execució (UE) núm. 1091/2014 de la Comissió de 16 d'octubre de 2014 per la qual s'aprova l'ús del tralopiril com a nova substància activa en biocides del tipus de producte 21Diario Oficial de la Unión Europea, L 299, 17.10.2014, pp. 15-18.

Reglament d'Execució (UE) 2015/232 de la Comissió de 13 de febrer de 2015 pel qual es modifica i es corregix el Reglament d'Exjecució (UE) núm. 540/2011 quant a les condicions d'aprovació dels compostos de coure com a substància activa. Diario oficial de la Unión Europea, L 39, 14.02.2015, pp. 7-10.

Reglament d'Execució (UE) 2015/292 de la Comissió de 24 de febrer de 2015 pel qual s'aprova l'ús de diòxid de carboni com  a substància activa en biocides del tipus de producte 15Diario Oficial de la Unión Europea, L 53, 25.02.2015, pp. 3-4. 

Reglament d'Execució (UE) 2015/405 de la Comissió de 11 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús de la alfa-cipermetrina com a substància activa en biocides del tipus de producte 18Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 9-11.

Reglament d'Execució (UE) 2015/406 de la Comissió de 11 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús de Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, serotipo H14, cepa SA3A, com a substancia activa per al seu ús en els biocides del tipus de producte 18Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 12-14.

Reglament d'Execució (UE) 2015/407 de la Comissió de 11 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús del propan-2-ol com a substància activa en biocides dels tipus de producte 1, 2 y 4Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 15-17.

Reglament d'Execució (UE) 2015/416 de la Comissió de 12 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús del dinotefurán com a  substància activa en biocides del tipus de producte 18Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 30-32

Reglament d'Execució (UE) 2015/417 de la Comissió de 12 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús de Bacillus sphaericus 2362, serotipo H5a5b, cepa ABTS1743, com a substància activa en biocides del tipus de producte 18Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 33-35.

Reglament d'Execució (UE) 2015/419 de la Comissió de 12 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús de la tolilfluanida com a substància activa en biocides del tipus de producte 21Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 39-42.

Decisió d'Execució (UE) 2015/41 1 de la Comissió de 11 de març de 2015 de conformitat amb l'article 3, apartat 3, del Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, sobre aglutinants polimérics catiónics amb compostos de amoni cuaternari incorporats a pintures i revestimentsDiario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 30-31.

Directiva 2012/20/UE de la Comissió, de 6 de juliol del 2012, per la que es modifica la Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell de manera que incloga el flufenoxuró com a substància activa per al tipus de producte 8 en el seu annex I. Diario Oficial de la Unión Europea L 177, de 07.07.2012, p. 25-28.

Decisió de la Comissió de 13 de febrer de 2014 sobre la comercialtizació per a usos essencials de biocides que continguen coureDiario Oficial de la Unión Europea, L 45, 15.02.2014, p. 22-23.

Decisió de la Comissió de 10 de juliol de 2014 relativa a la comercialització per a usos essencials de biocides que continguin coureDiario Oficial de la Unión Europea, L 205, 12.07.2014, pp. 76-78. 

Decisió del Comité Mixt de l'EEE núm. 194/2013 de 8 de novembre de 2013 per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions técnicas, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE. Diario Oficial de la Unión Europea, L 92, 27.03.2014, p. 20.

Decisió d'execució de la Comissió de 4 d'octubre de 2013 per la qual es rebutja una denegació d'autorització d'un biocida que conté difenacum notificada pels Països Baixos de conformitat amb la Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L 273, 15.10.2013, p. 35. 

Decisió d'execució de la Comissió de 29 d'octubre de 2013 per la qual s'aproven les limitacions a l'autorització d'un biocida que conté bromadiolona notificades per Alemanya de conformitat amb la Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L 289, 31.10.2013, p. 65-67.

Decisió d'execució de la Comissió d'11 de març de 2014 per la qual es rebutja la denegació d'autorització de biocides que contenen bromadiolona notificada per Alemanya de conformitat amb la Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L 73, 13.03.2014, p. 5-7.

Decisió d'execució de la Comissió de 24 d'abril de 2014 sobre la no aprovació de determinades substàncies actives biocides de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L. 124, 25.04.2014, pp. 27-29.

Decisió d'execució de la Comissió de 29 d'octubre de 2014 relativa a limitacions a les autoritzacions de biocides que continguen IPBC i propiconazol notificades per Alemanya de conformitat amb la Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell (2014/757/UE).Diario Oficial de la Unión Europea, L 311, 31.10.2014, pp. 69-71.

Decisió d'execució de la Comissió de 29 de octubre de 2014 relativa a las limitaciones a la autorización d'un biocida que conté IPBC notificades per Alemanya de conformitat amb la Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell (2014/758/UE). Diario Oficial de la Unión Europea, L 311, 31.10.2014, pp. 72-74.

Reglament (UE) núm. 167/2014 de la Comissió de 21 de febrer de 2014 pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CE) núm. 689/2008 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'exportació i importació de productes químics perillososDiario Oficial de la Unión Europea, L 54, 22.02.2014, p. 10-13.