Visualització de contingut web

Emmagatzemament

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 145/1989, de 20 de gener, pel que s'aprova el Reglament Nacional d'Admissió, Manipulació i Emmagatzemament de Mercaderies Perilloses en els Ports. Boletín Oficial del Estado, núm. 37, 13.02.1989, p. 4261-4287. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 379/2001, de 6 d'abril, pel que s'aprova el Reglament d'emmagatzemament de productes químics i les seues instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7. Boletín Oficial del Estado, núm. 112, 10.05.2001, p. 16838-16929.

Reial Decret 2016/2004, d'11 d'octubre, pel que s'aprova la Instrucció tècnica complementària MIE APQ-8 "Emmagatzemament de fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut en nitrogen". Boletín Oficial del Estado, núm. 256, 23.11.2004, p. 35122-35126.

Reial Decret 888/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament sobre emmagatzemament de fertilitzants a base de nitrat amònic amb un contingut en nitrogen igual o inferior al 28 per cent en massa. Boletín Oficial del Estado, núm. 208, 31.08.2006, p. 31415-31419.