Visualització de contingut web

Alerta

Dins de les funcions que la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'INVASSAT, atribueix a aquest organisme, està la d'establir un sistema d'informació i consulta tècnica al servei d'empreses i ciutadans. Amb aquest objectiu informatiu i de servei a la ciutadania es crea la present secció d'ALERTES dins de la nostra web amb l'objecte de prevenir als treballadors i empresaris de possibles perills, si bé resulta convenient aclarir que aquests s'emeten a títol merament informatiu i amb l'únic objectiu d'orientar en la informació que contenen, mancant per tant de cap caràcter vinculant.

 

 

CONDICIONS DE TREBALL

ACCIDENTS DE TREBALL

CT01 Batidores industrials: Risc de atrapament (Juliol 2015)

 

AT01 Accidents de treball per caiguda de grueta (Agost 2015)
CT02 Equips de treball. Esmoladora angular Power Plus POWX060 (Agost 2015)