Visualització de contingut web

Administració pública

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 1932/1998, d'11 de setembre, d'adaptació dels capítols III i V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, a l'àmbit dels centres i establiments militars. Boletín Oficial del Estado, núm. 224, 18.09.1998, p. 31306-31309. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 179/2005, de 18 de febrer, sobre prevenció de riscos laborals en la Guàrdia Civil. Boletín Oficial del Estado, núm. 49, 26.02.2005, p. 7108-7112.

Reial Decret 2/2006, de 16 de gener, pel que s'estableixen normes sobre prevenció de riscos laborals en l'activitat dels funcionaris del Cos Nacional de Policia. Boletín Oficial del Estado, núm. 14, 17.01.2006, p. 1873-1878.

Reial Decret 1755/2007, de 28 de desembre, de prevenció de riscos laborals del personal militar de les Forces Armades i de l'organització dels servicis de prevenció del Ministeri de Defensa. Boletín Oficial del Estado, núm. 16, 18.01.2008, p. 3679-3684. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de Prevenció de Riscos Laborals a l'Administració General de l'Estat. Boletín Oficial del Estado, núm. 36, 10.02.2010, p. 12169-12181. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 640/2011, de 9 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 1755/2007, de 28 de desembre, de prevenció de riscos laborals del Personal Militar de les Forces Armades i de l'organització dels servicis de prevenció del Ministeri de Defensa. Boletín Oficial del Estado, núm. 129, 31.05.2011, p. 53526-53527.