Visualització de contingut web

Seminaris 2010

Estan dirigits preferentment a tècnics de prevenció de riscos laborals.

En este tipus de modalitat formativa, un grup reduït de persones investiga en sessions planificades recorrent a fonts originals d'informació. Els assistents tenen interessos comuns i els resultats o conclusions són responsabilitat de tot el grup.

El seminari pot durar entre un o diversos dies i les sessions de treball es realitzaran en les instal·lacions del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de la província respectiva.

  Lloc i data de realització
Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol·licituds
Bones practiques en control de soroll (*)       febrer Tancat
Determinació i validació d'una formula pel càlcul de la carrega de treball (*)       febrer Tancat
La síndrome del túnel carpià (STC) ¿un problema de gènere? (*)       febrer Tancat
Investigació d'accidents laborals 10   23 i 24 febrer   Tancat
El fet històric com element no formal motivador en la formació de Prevenció de Riscos Laborals 10 16-17 de març     Tancat
Control de la prevenció: Auditoria Interna 10   23 i 24 de març   Tancat
Plans i mesures d'emergència 5 24 de març     Tancat
L'Accident de Treball com a motivació en la formació en Prevenció de Riscos Laborals 10 13 - 14 d'abril     Tancat
Exposició laboral al soroll i el seu control 15   27, 28 i 29 d'abril   Tancat
Avaluació del risc d'exposició a vibracions mecàniques 5 2 de juny     Tancat
Risc d'incendi en hostaleria 5 16 de juny     Tancat
Mesures d'emergència 10   22 i 23 de juny   Tancat
Exposició laboral a vibracions i el seu control 10   20 i 21 de juliol   Tancat
El missatge com a imatge emocional 10 21-22 de setembre     Tancat
Pantalles de dades: Revisió i actualització de protocols de vigilància de la salut 5 30 de setembre     Tancat
Seguretat en la construcció. Aplicació del RD 1.627/1997 10   5 i 6 d'octubre
 
Tancat
Altres formes de comunicació amb base emocional 10 6-7 d'octubre     Tancat
Condicions dels llocs de treball 10   19 i 20 d'octubre   Tancat
Planificació de la prevenció. Procediments i instruccions 10   26 i 27 d'octubre   Tancat
Equips de treball. Aplicació del R.D.1215 / 97 10   9 i 10 de novembre   Tancat
La càrrega física de treball 10   Nova data: 24 i 25 de novembre    

 

(*) Només per a experts seleccionats