Visualització de contingut web

Política de protecció de dades

De conformitat amb el que establix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades facilitades a través d'este formulari seran incorporats a un fitxer el responsable del qual és l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

Les dades personals sol·licitades s'utilitzaran exclusivament en l'organització de les activitats que s'indiquen i, si és el cas, per a la remissió d'informació d'interés.

El titular de les dades atorga el seu consentiment per al tractament dels mateixos amb els fins abans exposats, podent exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), c/ Cronista Carreres 11, 3A, 46003, València (València) secretaria.invassat@gva.es