Jornada Técnica

Nuevo reglamento sobre EPI's. Cambios y responsabilidades


../common/calendar Data de començament: 08/11/18

../common/calendar Data de començament: 20/11/18

Castelló: Jornada Tècnica sobre la Prevenció de riscos en la indústria de la construcció

Informació General

Data inici : dimecres, 21 novembre 2018

Data fi : dimecres, 21 novembre 2018

Jornada Tècnica sobre la Prevenció de riscos en la indústria de la construcció: Aspectes crítics de la PRL en la indústria construcció. Responsabilitats i solucions tècniques

Organitzat per l'INVASSAT i la Fundació Laboral de la Construcció

Presentació

Programa

 

Inscripció

Mostrar formulari inscripció

Ubicació

Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) - Castelló
CTRA. N-340 VALENCIA-BARCELONA, KM. 68,4
12004 Castelló
Veure pla

Contacte

Tel.: 964558300 Fax: 964558329
sec-cas.invassat@gva.es

3ª Edició cursos on-line Campus Virtual INVASSAT

3ª EDICIÓ CURSOS ON-LINE CAMPUS VIRTUAL INVASSAT

Pròximament s'obrirà la preinscripció dels cursos de la 3ª edició (setembre - desembre) en el Campus Virtual INVASSAT corresponent al Pla de Formació 2018. 

En aquesta edició s'oferixen set cursos de formació que és desenvolupen de manera totalment virtual a través de la plataforma E-Formació de la GVA. 

 • Curs de PRL Nivell Bàsic - Genèric 50 hores
 • Curs de PRL Nivell Bàsic per a personal del Sector Administració 50 hores
 •  Curs de PRL Nivell Bàsic per a personal d'emergències 70 hores
 • Curs de PRL Nivell Bàsic amb nanomateriales 50 hores
 • Curs de PRL per a Comandaments Directius 30 hores
 • Curs de PRL per a Autònoms 30 hores
 • Curs de PRL per a personal empleat de llar 15 hores 

Aquests cursos gratuïts estan oberts exclusivament a personal ocupat o autònoms residents a la Comunitat Valenciana. 

Més informació en http://www.invassat.gva.es/campus-virtual-2018 o segueix-nos en les xarxes socials

CAMPUS VIRTUAL: Informació de proves finals

CAMPUS VIRTUAL INVASSAT

Informació sobre les avaluacions finals dels cursos de PRL de nivell bàsic 1ª edició 2018

LLOC I DATA

Data: 02-05-2018

Lloc: CAMPUS VIRTUAL INVASSAT

Horari: De 0 a 23 hores

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

Es tracta d'un test de respostes múltiples similar als realitzats dins del curs.

Per a superar la prova és necessari obtenir una puntuació mínima de 8. Les resposta errònia, en blanc (sense resposta) no descompten.

Durada: El test estarà activat 60 minuts a partir del seu inici.

CERTIFICAT

Recordem que per a obtenir el certificat és necessari obtenir la qualificació d'APTE en el conjunt de l'avaluació i emplenar la "enquesta de satisfacció" del curs abans de la data de tancament.

Oberta la preinscripció dels cursos on-line Campus Virtual 2018

Oberta la preinscripció de la primera edició de cursos al Campus Virtual INVASSAT corresponent al Pla de Formació 2018.
 
En aquesta edició s'ofereixen quatre cursos de formació de nivell bàsic que es desenvolupen de manera totalment virtual a través de la plataforma E-Formació de la GVA.
 
Aquests cursos gratuïts estan oberts exclusivament a personal ocupat o autònoms residents a la Comunitat Valenciana.
 
Més informació a http://www.invassat.gva.es/campus-virtual-2018

Curso de PRL Nivel Básico - Personal del Emergencias

Curso de PRL Nivel Básico - Personal del Emergencias

 

 • Inicio: 2-11-2017
 • Finalización: 28-02-2018

Curs bàsic en PRL genèrico online

Curs bàsic en PRL genéric online

 • Inici: 2-11-2017
 • Finalització:28-2-2018
 
Objectius: El present curs de formació on line s'ajusta quant al seu contingut al que preveu l'annex IV, part A) del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció i permet l'obtenció del diploma de nivell bàsic que habilita per a la realització de les funcions relacionades en l'esmentat decret.
 
Programa
 • Tema 1.1. El treball i la salut: els riscos professionals
 • Tema 1.2. Danys derivats del treball
 • Tema 1.3. Marc normatiu bàsic en prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
 • Tema 2.1 Riscos lligats a les condicions de seguretat
 • Tema 2.2 Riscos lligats al medi ambient de treball
 • Tema 2.3 La fatiga i la insatisfacció laboral
 • Tema 2.4 Sistemes elementals de control de riscos.
 • Tema 2.5 Plans d'Emergència i Evacuació
 • Tema 2.6 El control de la salut dels treballadors
 • Tema 3.1 Riscos sector específic: Tasca
 • Tema 4.1 Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
 • Tema 4.2 Organització del treball preventiu: "rutines" bàsiques.
 • Tema 4.3 Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
 • Tema 5 Primers auxilis
 
Criteris d'inscripció: Personal ocupat interessat en el desenvolupament professional de la prevenció de riscos laborals. I que no hagi obtingut aquest certificat amb anterioritat.
 

Avaluació: Avaluació continuada en línia amb examen final presencial.n continua en linea con examen final presencial.

Curso de PRL Nivel Básico - Personal del Sector de la Administración

Curs de PRL Nivell Bàsic - Personal del Sector de l'Administració

 • Inici: 22-11-2017
 • Finalització: 28-02-2018


Objectiu
Que els alumnes adquireixin els coneixements i competències per a l'exercici, en qualsevol empresa o organització del sector d'activitat al qual es dirigeix ​​el curs, de les funcions de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals a què es refereix l'article 35 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Contingut
El contingut del curs s'ajusta al que preveu l'annex IV del Reial Decret 39/1997 on es recull el contingut mínim del programa de formació per al'exercici de les funcions de nivell bàsic.
BLOC I: Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
BLOC II: Riscos generals i la seva prevenció.
BLOC III: Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
BLOC IV: Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
BLOC V: Primers auxilis.
EFECTES
La superació completa del present curs, amb independència dels efectes acadèmics que tingui previstos la Universitat d'Alacant en matèria de crèdits ECTS, capacita l'alumne per exercir les funcions de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals a què es refereix l'article 35 del Reial Decret 30/1997. A aquest efecte, s'expedirà un certificat acreditatiu.

A qui va dirigit
A qualsevol treballador ocupat amb residència a la Comunitat Valenciana que hagi de o pugui exercir funcions de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals en l'àmbit sectorial d'activitat a què es dirigeix el curs. Que no psea aquest certificat.

Curso de PRL Nivel Básico - Mandos Directivos

Curs de PRL Nivell Bàsic - Comandaments Directius

 • Inici: 2-11-2017
 • Finalització: 28-02-2018
Objectius: Aconseguir una formació bàsica per a la comprensió de la gestió de la prevenció de riscos laborals per part de directius i comandaments intermedis d'empreses i organitzacions, contribuint amb això a la millora de la integració d'aquesta gestió en el sistema general de gestió de les mateixes.
 
Dirigit fonamentalment a directius i comandaments intermedis d'empreses i organitzacions que pretenguin millorar la gestió preventiva en les seves empreses i organitzacions.
 
Programa
Tema 1.1. El treball i la salut: els riscos professionals
Tema 1.2. Danys derivats del treball
Tema 1.3. Marc normatiu bàsic en prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
Tema 2.1 Riscos lligats a les condicions de seguretat
Tema 2.2 Riscos lligats al medi ambient de treball
Tema 2.3 La fatiga i la insatisfacció laboral
Tema 2.4 Sistemes elementals de control de riscos.
Tema 2.5 Plans d'Emergència i Evacuació
Tema 2.6 El control de la salut dels treballadors
Tema 3.1 Riscos sectorials:
Tema 4.1 Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
Tema 4.2 Organització del treball preventiu: "rutines" bàsiques.
Tema 4.3 Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
Tema 5 Primers auxilis
 
Criteris d'inscripció: Personal ocupat resident a la Comunitat Valenciana o en empreses amb establiment a la Comunitat interessat en el desenvolupament professional de la prevenció de riscos laborals. I que no hagi obtingut aquest certificat amb anterioritat.
 
Avaluació: Avaluació continua en línia
Mostrant 1 - 10 de 42 resultats
Articles per pàgina 10
de 5