Visualització de contingut web

Manual bàsic EVES

Curs en matèria de prevenció de riscos laborals per a metges/ses i infermers/es del treball

BLOC I Conceptes bàsics en matèria de seguretat i salut
 
Conceptes bàsics. María Cruz Benlloch López, Yolanda Ureña Ureña, Salvador Puigdengolas Rosas.
Danys derivats del treball. María Cruz Benlloch López, Yolanda Ureña Ureña, Salvador Puigdengolas Rosas.
Marc normatiu bàsic. María Cruz Benlloch López, Yolanda Ureña Ureña, Salvador Puigdengolas Rosas
Organismes públics en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
 
BLOC II Gestió de la prevenció de riscos laborals
 
Obligacions empresarials.
Organització de la prevenció de riscos laborals.
Gestió de la prevenció de riscos laborals.
Supostos en gestió de la prevenció de riscos laborals.
Documentació: arreplegada, elaboració i arxiu.