Formació 2013

Formació 2013

Disposa ací de l'oferta formativa de l'INVASSAT. Pot accedir tant a la documentació i ponències de les activitats ya reatlizades com als programes de les pròximes.
 
La inscripció es gratuïta. 
 
Les sol.licituds es formalitzaran en web amb el formulari disponible en cada activitat. 
 
L'adjudicació de les places s'efectuarà atenent  els criteris de prioritat que se establisquen en funció de la necessitat,  les dades professionals i acadèmics del solicitant, orde cronològic, etc.
 
S'entregaràn certificats d'assistència a tots els participants i a més, en els cursos, el corresponent diploma de aprofiament si és cas.