Notícies

« Ves enrere

ACUERDO de 10 de marzo de 2017, del Consell, de aprobación del II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat.

ACUERDO de 10 de marzo de 2017, del Consell, de aprobación del II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat.

👉Segons estableix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria, la Subdirecció General del Gabinet Tècnic assumeix les funcions com a Unitat d'Igualtat, amb caràcter transversal i en coordinació amb la Direcció General de l'Institut de les Dones.

La Unitat d'Igualtat informa que al DOCV de 10 d'abril s'ha publicat l'Acord de 10 de març pel qual s'aprova el II Pla d'Igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat:

 

En l'Objectiu 1 d'aquest, s'estableixen accions per tal de «Dinamitzar el funcionament de les Unitats d'Igualtat de les Conselleries com a òrgans competents i responsables en l'aplicació del Pla d'Igualtat.»

Igualment, dins de les mesures del pla, la número 5.10 estableix que les Conselleries hauran de divulgar i difondre el II Pla d'Igualtat de dones i homes en l'Administració de la Generalitat, per al ple coneixement del seu personal.