Visualització de contingut web

Cursos de formació de nivell bàsic 2010

Correspon a l'establida en el Reglament dels Servicis de Prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) i capacita per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic especificat en l'article 35.
 
Estos cursos, amb caràcter general, tenen una duració de 30 o 50 hores, i desenvolupen el programa formatiu establit en l'annex IV-B) o IV-A), respectivament, del Reglament mencionat.
 
Els cursos de nivell bàsic que figuren en el programa s'impartiran en les instal·lacions dels Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball. No obstant això, les empreses, organitzacions i institucions interessades podran concertar amb els Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball de la província respectiva,la impartició de cursos de formació del nivell bàsic en instal·lacions i localitats distintes. 
 
  Lloc i data de realització
Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol·licitud
30 h   10-14 maig  
 Tancat
30 h   20-24 setembre  
Tancat