Visualització de contingut web

Cursos de formació d'experts 2010

La seua duració és de 15 a 40 hores lectives.
 

Estan dirigits a totes aquelles persones que treballen en el camp de la prevenció. El seu objectiu és ampliar,actualitzar i perfeccionar coneixements, especialment en l'anàlisi, la valoració i el control dels riscos laborals.

S'impartiran en les instal·lacions del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de la província respectiva.
 
  Lloc i data de realització
Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol·licitud
Ergonomia del lloc de treball. Aplicació pràctica de metodologies 40     3,10,17,24 de febrer i 3 de març Complet
Prevenció i protecció d'incendis: mesures d'emergència 30   19 - 23 d'abril   Tancat
Formador de formadors sobre les condicions de treball 30 11-14 de maig     Tancat
Competències professionals de nivell intermedi en ergonomia 15     18,19 i 20 de maig Tancat
Seguretat en la construcció 30     24,25,26,27 i 28 de maig Complet
Gestió de la prevenció en l'empresa 30   7 - 11 de juny   Tancat
Seguretat en la construcció 30   5 - 9 de juliol   Tancat
Gestió de la Formació en Prevenció de Riscos Laborals 30 6 - 9 de juliol     Tancat
Actualització malalties professionals 10     27 i 28 de setembre Tancat
Gestió de la prevenció 30     15, 17, 19, 23 i 25 de novembre Tancat