Visualització de contingut web

Escola de Prevenció. Vídeos NAPO

"Napo és una idea original d'un xicotet grup de professionals de la comunicació del sector de la SST l'objectiu de la qual era crear productes informatius d'alta qualitat que pogueren traspassar les fronteres nacionals i arribar a les diferents cultures i idiomes, per a abordar les necessitats pràctiques de les persones en el treball. Les pel·lícules no pretenen tractar els temes en profunditat, ni tampoc haurien de considerar-se pel·lícules didàctiques o formatives. Napo i els seus amics tenen la missió d'introduir a l'espectador en el tema de la salut i la seguretat en el treball, amb la seua simpatia i les seues divertides historietes, des d'una perspectiva humoristica i desenfadada. En «Safety with a smile» (Seguretat amb somriures) Napo pretén aconseguir que els llocs de treball siguen més segurs, més saludables i millors. Cada pel·lícula està coproduïda per diverses institucions europees." (en La historia de Napo)

Videos - Napo en crecer con seguridad

napo-007-safe-start.jpg

Napo en crecer con seguridad: La pel·lícula pretén conscienciar sobre diferents qüestions a què s'han d'enfrontar els jóvens que comencen un nou treball o que canvien de lloc de treball. Napo és un mode ideal d'arribar a l'audiència jove, especialment jóvens en pràctiques o en període de formació.

Videos - Napo en deja de meter ruido

napo-006-stop-that-noise.jpg

Napo en deja de meter ruido¡: El soroll en el treball afecta milers de treballadors. La pel·lícula té com a objecte il·lustrar algunes de les principals causes de la pèrdua d'audició i subratllar la necessitat controlar el soroll en el seu origen, de prendre mesures preventives i d'utilitzar la protecció auditiva adequada quan siga necessari.

Videos - Los pulmones en el puesto de trabajo

napo-016-lungs-at-work2.jpg

Los pulmones en el puesto de trabajo: L'exposició al fum del tabac és perjudicial per a la salut dels fumadors i dels no fumadors. No obstant això, milers de treballadors seguixen exposats al fum del tabac en el lloc de treball.

Videos - Atención al mantenimiento

napo-014-safe-maintenance4.jpg

Atención al mantenimiento: Esta pel·lícula, apta per a tot tipus de sectors i per a tot tipus d'empleats, aspira a promoure les bones pràctiques i a cridar l'atenció sobre la importància que revist un manteniment segur.

Videos - Contacto sustancias químicas en el trabajo

napo-003-scratch-and-sniff.jpg

Contacto o inhalación de sustancias químicas en el trabajo: Esta pel·lícula està destinada a tots els sectors i a empleats de qualsevol nivell, però especialment per a jóvens en pràctiques o en formació. L'objectiu és cridar l'atenció sobre la importància d'etiquetar els productes químics. En esta ocasió, Napo ha d'usar substàncies químiques. Hi ha sis seqüències que mostren primer el mode incorrecte de procedir i les seues serioses conseqüències, i a continuació, el mode correcte de procedir respectant les instruccions de seguretat.

Videos - Cuando estás estresado

napo-019-when-stress-strikes2.jpg

Napo en... Quan estàs estressat: Napo identifica algunes de les causes de l'estrés en el treball amb el seu habitual to humorístic enfront de les demandes excessives, el control escàs, la pressió constant, la conducta inacceptable, la falta de respecte, els canvis, la mala planificació i les instruccions contradictòries que produïxen errors, fatiga, burnout, esgotament i baix rendiment.

Videos - Evaluación de riesgos

napo-009-risky-business.jpg

Evaluación de riesgos: En la pel·lícula s'examinen els perills i alguns dels riscos més habituals, així com la necessitat "parar-se, pensar i actuar" per a reduir el nombre d'accidents laborals i la incidència dels problemes de salut en el treball. La pel·lícula està pensada com a recurs didàctic per a introduir l'avaluació de riscos i les nocions de perill i risc.

Videos - La historia de las mejores señales

napo-001-best-signs-story.jpg

La historia de las mejores señales: La pel·lícula oferix una introducció bàsica als senyals de salut i seguretat i als símbols que es troben en els llocs de treball. Està pensada per a informar els espectadors sobre els senyals de seguretat en el treball, per a promoure la importància de respectar els senyals i per a aprendre i identificar el significat dels senyals a través de la seua forma i el seu color.

Videos - La seguridad dentro y ... fuera del trabajo

napo-011-safety-in-and-outside-of-work.jpg

La seguridad dentro y... fuera del trabajo: En el temps d'oci hi ha diferents situacions com la conducció d'un vehicle, la casa, el forma de vida i les activitats socials i esportives. La pel·lícula de Napo està dirigida principalement als treballadors de les empreses perquè coneguen les normes de seguretat que poden aplicar en el seu temps lliure, encara que també és útil per a la formació de la direcció en la gestió de les absències.

Videos - Las aventuras de Napo

napo-002-the-adventures-of-napo.jpg

Las aventuras de Napo: Esta pel·lícula aborda els riscos més freqüents en el lloc de treball, i és ideal per als jóvens que tenen poca experiència o cap. Subratlla la importància de conscienciar-se dels riscos, la necessitat treballar en un entorn segur i de la formació. És apta per a tots els sectors i per a empleats de qualsevol nivell, però especialment per a jóvens en formació o en pràctiques.

Videos - Moverse seguro

napo-015-safe-moves3.jpg

Moverse seguro: La pel·lícula se centra en el transport en el lloc de treball, dirigint especial atenció al transport per mitjà de carretó elevadora, entre altres formes de transport intern i extern. El missatge principal de la pel·lícula és que el transport en el lloc de treball ha d'estar ben organitzat i ben gestionat.

Videos - Napo en aligera la carga

napo-008-lighten-the-load.jpg

Napo en aligera la carga: La pel·lícula recolza un enfocament de gestió integrat per a tractar les lesions muscul-esquelétiques, i la necessitat abordar el tema de «tota la càrrega recau en el cos», que comprén tot l'estrés i les tensions, els factors mediambientals, com a condicions de treball en un ambient fred, el ritme de treball i la càrrega que es mou.

Videos - Napo y la limpieza a fondo

napo-005-clean-sweep.jpg

Napo y la limpieza a fondo: En esta pel·lícula es mostren els riscos de salut i seguretat que corren els treballadors del sector de la contractació i la neteja, entre els que es troben els esvarons i els entropessons, les caigudes, la manipulació de càrregues i el treball en solitari.

Videos - Napo y la seguridad en la obra

napo-004-safe-on-site.jpg

Napo y la seguridad en la obra: Napo treballa en una obra de construcció i en la pel·lícula es mostren alguns dels perills i riscos més habituals. Es tracta de conscienciar sobre els riscos més freqüents en les obres i de donar oportunitat de reflexionar sobre les mesures preventives adaptades a cada situació.

Videos - No es cosa de risa

napo-018-no-laughing-matter.jpg

No es cosa de risa: Esvarons i entropessons no són "cosa de rialla" ens diu Napo en esta pel·lícula que se centra és esta causa de sinistralitat en el treball. Escalons, sòls mullats, mala senyalització, il·luminació deficient, escassa atenció... són alguns dels factors relacionats amb això.: .

Videos - Peligro productos químicos

napo-012-danger-chemicals.jpg

Péligro Productos químicos¡: Napo participa en una sèrie d'escenes breus en què apareix treballant amb productes químics, entre els que hi ha productes irritants, inflamables, corrosius, tòxics o perillosos per al medi ambient. Cada escena va seguida d'una breu seqüència que mostra com previndre accidents per mitjà de pràctiques de treball segures. Esta pel·lícula és apropiada per a tots els sectors industrials i activitats laborals. L'objectiu és atraure l'atenció sobre la importància d'etiquetar els productes químics.

Videos - Proteja su piel

napo-013-protect-your-skin5.jpg

Proteja su  piel: Esta pel·lícula pretén conscienciar sobre els perills d'exposar la pell a substàncies perilloses (i a vegades, no tan perilloses), així com les situacions en què es produïx exposició, i sobre el que pot fer-se per a evitar riscos, protegir la pell i evitar el dany.

Videos - Trabajando juntos

napo-017-working-together1.jpg

Trabajando juntos: Treballant junts aborda els temes de la cultura i el comportament, que permeten un treball conjunt dels directius i treballadors cap a l'objectiu d'un lloc de treball segur i saludable.

Para  conocer mas sobre NAPO, pulse AQUI