Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Normativa: Novetats normativa espanyola

Novetats normatives espanyoles incorporades en este lloc web en les últimes setmanes: 

NORMATIVA ESPANYOLA

 
Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de març de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 91, 17.04.2017, pp 30329-30334.
 
Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de març de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 91, 17.04.2017, pp 30327-30328.
 
Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització durant el mes de març de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 91, 17.04.2017, pp 30321-30326.
 
Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de març de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 91, 17.04.2017, pp 30319-30320.
 
Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de març de 2017 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 91, 17.04.2017, pp 30311-30318.
 
Resolució de 14 de març de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu bàsic d'àmbit estatal, per a la fabricació de conserves vegetals. Boletín Oficial del Estado núm. 76, 30.03.2017, pp 24786-24823.
 
Resolució de 13 de març de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'IV Conveni col·lectiu sectorial estatal de serveis externs auxiliars i atenció al client en empreses de serveis ferroviaris. Boletín Oficial del Estado núm. 74, 28.03.2017, pp 23180-23224.
 
Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. Boletín Oficial del Estado núm. 71, 24.03.2017, pp 20719-20733.
 
Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de febrer de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 62, 14.03.2017, pp 18676-18677. 
 
Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de febrer de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 62, 14.03.2017, pp 18678-18686. 
 
Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de febrer de 2017 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 62, 14.03.2017, pp 18687-18692. 
 
Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de febrer de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 62, 14.03.2017, pp 18693-18694. 
 
Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització durant el mes de febrer de 2017.Boletín Oficial del Estado núm. 62, 14.03.2017, pp 18695-18698. 
 
Resolució de 22 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el V Conveni col·lectiu general d'àmbit estatal per al sector de l'estacionament regulat en superfície i retirada i dipòsit de vehicles de la via pública. Boletín Oficial del Estado núm. 56, 06.03.2017, pp 16976-17014.
 
Resolució de 20 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional del cicle de comerç de paper i arts gràfiques. Boletín Oficial del Estado núm. 55, 06.03.2017, pp 16502-16544.
 
Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de gener de 2017 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 33, 08.02.2017, pp 8655-8663. 

Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de gener de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 33, 08.02.2017, pp 8664-8666. 

Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de gener de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 33, 08.02.2017, pp 8667-8669.

Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de gener de 2017.  Boletín Oficial del Estado núm. 33, 08.02.2017, pp 8670-8671.
 
Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes de gener de 2017. Boletín Oficial del Estado núm. 33, 08.02.2017, pp 8672-8677.
 
Resolució d'11 de gener de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de conserves, semiconservas i salazones de peix i marisc. Boletín Oficial del Estado núm. 21, 25.01.2017, pp 6182-6231.
 
Resolució de 30 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics. Boletín Oficial del Estado núm. 15, 18.01.2017, pp 4356-4382.
 
Resolució de 9 de gener de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes de desembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 10, 12.01.2017, pp 3385-3391.

Resolució de 9 de gener de 2017, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de desembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 10, 12.01.2017, pp 3384.

Resolució de 20 de desembre de 2016
, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el XXI Conveni col·lectiu per a les societats cooperatives de crèdit. Boletín Oficial del Estado núm. 10, 12.01.2017, pp 2747-2772.
 
Resolució de 20 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a la fabricació i comercialització de fruites i hortalisses fresques, seleccionades, netes, trossejades i llavades, llistes per a consumir o cuinar.  Boletín Oficial del Estado núm. 3, 04.01.2017, pp 515-547.
 
Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària. Boletín Oficial del Estado núm. 1, 02.01.2017, pp 194-245.
 
Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general del sector de manteniment i conservació d'instal·lacions aquàtiques. Boletín Oficial del Estado núm. 1, 02.01.2017, pp 108-134.
 
Resolució de 22 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es corregeixen errors en la de 24 de febrer de 2016, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector laboral de restauració col·lectiva. Boletín Oficial del Estado núm. 316, 31.12.2016, pp 92178.
 
Resolució de 5 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de conserves, semiconserves i salaons de peix i marisc. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88877-88916.
 
Resolució de 5 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector d'elaboradors de productes cuinats per a la seva venda a domicili. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88917-88963.
 
Resolució de 5 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica la sentència de l'Audiència Nacional relativa a la VI Conveni col·lectiu estatal del sector de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88964-88973.
 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de novembre de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88988-88992.
 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de novembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88993-88996.
 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de novembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 88997-89003.
 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de novembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 306, 20.12.2016, pp 89004-89008.
 
Resolució de 5 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es corregeixen errors en la de 24 de febrer de 2016, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector laboral de restauració col·lectiva. Boletín Oficial del Estado núm. 305, 19.12.2016, pp 88685.
 
Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcat CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. Boletín Oficial del Estado núm. 283, 23.11.2016, pp 82151-82186.
 
Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu laboral d'àmbit estatal per al sector d'agències de viatges (2016-2018). Boletín Oficial del Estado núm. 281, 21.11.2016, pp 81683-81737.
 
Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes d'octubre de 2016 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 280, 19.11.2016, pp 81533-81539.
 

Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'octubre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 278, 17.11.2016, pp 80794-80798.

Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'octubre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 278, 17.11.2016, pp 80792-80793.
 
Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes d'octubre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 273, 11.11.2016, pp 78761-78762.
 
Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes d'octubre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 273, 11.11.2016, pp 78763-78770.
 
Resolució de 24 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'agost de 2016.Boletín Oficial del Estado núm. 269, 07.11.2016, pp 77419-77420.
 
Resolució de 24 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d'agost de 2016 com normes espanyoles.Boletín Oficial del Estado núm. 269, 07.11.2016, pp 77416-77418.
 
Resolució de 18 dóctubre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acord de modificació del Conveni col·lectiu de bussege professional i mitjans hiperbáricos i l'acord sobre Normes de seguretat en activitats subaqüàtiques. Boletín Oficial del Estado núm. 264, 01.11.2016, pp 76209-76221.
 
Resolució de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de setembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 263, 31.10.2016, pp 75614-75622.
 
Resolució de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de setembre de 2016. Butlletí Oficial de l'Estat núm. 263, 31.10.2016, pp 75612-75613.
 
Resolució de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a les empreses de mediació d'assegurances privades per al període 2016-2018. Boletín Oficial del Estado núm. 261, 28.10.2016, pp 75082-75144.
 
Resolució de 24 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes d'agost de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 260, 27.10.2016, pp 74901-74905.
 
Resolució de 24 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes d'agost de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 260, 27.10.2016, pp 74900.
 
Resolució de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de setembre de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 258, 25.10.2016, pp 74353-74359
 
Resolució de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de setembre de 2016. Boletín Oficial de l'Estat núm. 258, 2016.10.25, pp 74.351-74.352
 
Resolució de 26 de setembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector indústries d'aliments composts per a animals. Boletín Oficial del Estado núm. 243, 7.10.2016, pp 71762-71804
 
Reial Decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn. Boletín Oficial del Estado núm. 183, 30.07.2016, pp 53066-53067
 
Reial Decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics. Boletín Oficial del Estado núm. 182, 29.07.2016, pp 52811-52829
 
Resolució de 8 de juliol de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica la modificació del V Acord sobre solució autònoma de conflictes laborals. Boletín Oficial del Estado núm. 175, 21.7.2016, pp 51433-51435
 
Resolució de 6 de juliol de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de juny de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 172, 18.7.2016, pp 50487-50489
 
Resolució de 6 de juliol de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de juny de 2016 com normes españolas. Boletín Oficial del Estado núm. 172, 18.7.2016, pp 50483-50486.
 
Resolució de 6 de juliol de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNEIX que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de juny de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 167, de 12-7-2016, pp. 48705-48706.
 
Resolució de 6 de juliol de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNEIX, corresponents al mes de juny de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 167, de 12-7-2016, pp. 48707-48713.
 
Anunci de l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, pel qual es publica licitació per a contractar el servei de laboratori d'anàlisis clíniques per a les activitats sanitàries DELM Àrea de Prevenció de Riscos Laborals del Consell. Boletín Oficial del Estado núm. 166, de 11-7-2016, pp. 41225-41226.
 
Anunci de Tractament i Selecció de Residus, SA, sobre formalización de contracte dels serveis de prevenció aliè per a les quatre especialitats per TERSA, SIRESA i SEMESA: Seguretat de treball, higiene industrial. Ergonomia, psicosociologia aplicada i vigilància de la salut. Boletín Oficial del Estado núm. 166, de 11-7-2016, p. 41286.
 
Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i l'aqüicultura. Boletín Oficial del Estado núm. 164, de 8-7-2016, pp. 48053-48067.

 

Resolució de 15 de juny de 2016, de la Direcció General de la Marina Mercant, relativa a la verificació de la massa bruta dels contenidors. Boletín Oficial del Estado núm. 157, de 30-6-2016, pp. 46565-46570.

Resolució de 21 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNEIX que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcat CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. Boletín Oficial del Estado núm. 156, de 2016.06.29, pp. 46.463-46.504.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, durant el mes de maig de 2016. Butlletí Oficial de l'Estat núm. 146, de 2016.06.17, pp 41982-41983.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de maig de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 146, de 2016.06.17, pp 41978-41981.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de maig de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 146, de 2016.06.17, pp 41973-41977.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de maig de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 140, de 2016.06.10, pp 39211-39212.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de maig de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 140, de 2016.06.10, pp 39.205-39.210

Resolució de 3 de maig de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'abril de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 116, 13.5.2016, pp 31841-31842.

Resolució de 3 de maig de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d'abril de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 116, 13.5.2016, pp 31838-31840.

Resolució de 3 de maig de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'abril de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 116, 13.5.2016, pp 31833-31837.

Resolució de 3 de maig de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes d'abril de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 112, 09.05.2016, pp. 31004-31011.

Resolució de 3 de maig de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes d'abril de 2016. Boletín Oficial del Estado núm. 112, 09.05.2016, pp. 31.002-31.003.

Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de març de 2016. Boletín Oficial del Estado, 91, 15.4.2016, pp. 26136-26138.

Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de març de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, 91, 15.4.2016, pp. 26132-26135.

Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de març de 2016. Boletín Oficial del Estado, 91, 15.4.2016, pp. 26126-26131.

Reial Decret 144/2016, de 8 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits essencials de salut i seguretat exigibles als aparells i sistemes de protecció per al seu ús en atmosferes potencialment explosives i pel qual es modifica el Reial Decret 455/2012 , de 5 de març, pel qual s'estableixen les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a l'atmosfera durant el repostaje dels vehicles de motor en les estacions de servei. Boletín Oficial del Estado, 90, 14.4.2016, pp. 25638-25678

Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per La qual se sotmeten a informació pública els projectes de Normes Europees i Internacionals que han Estat tramitats Com Projectes de norma UNE, corresponents al mes de març de 2016. Boletín Oficial del Estado, 86, 9.4.2016, pp. 25093-25096.

Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de març de 2016. Boletín Oficial del Estado, 86, 9.4.2016, pp. 25091-25092.

Reial Decret 108/2016, de 18 de març, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels recipients a pressió simples. Boletín Oficial del Estado, 70, 22.3.2016, pp. 21195-21224.

Resolució d'1 de març de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de febrer de 2016.  Boletín Oficial del Estado, 61, 11.3.2016, pp. 19627-19628.

Resolució d'1 de març de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de febrer de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, 61, 11.3.2016, pp. 19624-19626.

Resolució d'1 de març de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de febrer de 2016. Boletín Oficial del Estado, 61, 11.3.2016, pp. 19616-19623

Resolució d'1 de març de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de febrer de 2016. Boletín Oficial del Estado, 57, 7.3.2016, pp. 18315-18324.

Resolució d'1 de març de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de febrer de 2016. Boletín Oficial del Estado, 57, 7.3.2016, pp. 18313-18314.

Resolució d'1 de febrer de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de gener de 2016 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, 36, 11.2.2016, pp. 11310-11314.

Resolució d'1 de febrer de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de gener de 2016. Boletín Oficial del Estado, 36, 11.2.2016, pp. 11305-11309.

Resolució d'1 de febrer de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de gener de 2016.  Boletín Oficial del Estado, 36, 11.2.2016, pp. 11302-11304.

Resolució d'1 de febrer de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de gener de 2016. Boletín Oficial del Estado, 31, 5.2.2016, pp. 9536-9540.

Resolució de 12 de gener de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de desembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 18, 21.1.2016, pp. 5626-5627.

Resolució de 12 de gener de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de desembre de 2015.  Boletín Oficial del Estado, 18, 21.1.2016, pp. 5620-5625.

Resolució de 12 de gener de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de desembre de 2015. . Boletín Oficial del Estado, 15, 18.1.2016, pp. 2802-2807.

Resolució de 12 de gener de 2016, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i certificació té en tramitació, corresponents al mes de desembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 15, 18.1.2016, pp. 2800-2801.

Reial Decret 1150/2015, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre. Boletín Oficial del Estado, 303, 19.12.2015, pp. 119720-119722.

Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de novembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 299, 15.12.2015, pp. 118170-118176.

Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de novembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 298, 14.12.2015, pp. 117779-1177782.

Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de novembre de 2015 com normes espanyoles.  Boletín Oficial del Estado, 298, 14.12.2015, pp. 117775-1177778.

Reial Decret 1072/2015, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.  Boletín Oficial del Estado, 298, 14.12.2015, pp. 117512-117523.

Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de novembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 295, 12.10.2015, pp. 116783-116788.

Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de novembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 295, 12.10.2015, pàg. 116789.

Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'octubre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 271, 12.11.2015, pp. 107142-107143.

Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d'octubre de 2015 com normes espanyoles.  Boletín Oficial del Estado, 271, 12.11.2015, pp. 107139-107141.

Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'octubre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 271, 12.11.2015, pp. 107133-107138.

Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes d'octubre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 269, 10.11.2015, pp. 106482-106483.

Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes d'octubre de 2015. Boletín Oficial del Estado, 269, 10.11.2015, pp. 106484-106488.

Resolució de 13 d'octubre de 2015, de l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, per la qual s'actualitza l'annex de la Resolució de 21 de juny de 2004, per la qual s'acorda la publicació de les referències de les normes UNE EN armonitzades, en aplicació del Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes. Boletín Oficial del Estado, 266, 6.11.2015, pp. 105493-105496.

Ordre PRE / 2315/2015, de 3 de novembre, per la qual es modifica el contingut de les farmacioles que han de portar a bord els vaixells segons el que estableix el Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar. Boletín Oficial del Estado, núm. 265, 2015.05.11, pp. 104540-104566.

Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social. Boletín Oficial del Estado, núm. 261, 30.10.2015, pp. 103291-103519.

Resolució de 5 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de setembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 255, 24.10.2015, pp. 100607-100608.

Resolució de 5 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de setembre de 2015 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 253, 22.10.2015, pp. 99102-99105.

Resolució de 5 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de setembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 253, 22.10.2015, pp. 99096-99101.

Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel que s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses. Boletín Oficial del Estado, núm. 251, 2015.10.20, pàg. 97.531-97.567.

Resolució de 5 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per La qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de setembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 248, 10/16/2015, pp. 96403-96407.

Resolució de 5 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per La qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de setembre de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 248, 10/16/2015, pp. 96401-96402.

Reial Decret 899/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Boletín Oficial del Estado, núm. 243, 2015.10.10, pp. 94867-94873. 

Reial Decret 901/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevencióBoletín Oficial del Estado, núm. 243, 10.10.2015, pp. 94918-94921.

Resolució de 3 de setembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, durant el mes de juliol de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 229, 2015.09.24, pp. 86079-86080.
 
Resolució de 3 de setembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de juliol de 2015 com normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 229, 2015.09.24, pp. 86075-86078.
 
Resolució de 3 de setembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de juliol de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 229, 2015.09.24, pp. 86069-86074.

 

Resolució de 10 de setembre de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes d'agost de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 225, 2015.09.19, pp 83073-83078.

Resolució de 3 de setembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de juliol de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 223, 2015.09.17, pp 81939-81945.
 
Resolució de 3 de setembre de 2015, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de juliol de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 223, 2015.09.17, pp 81946-81947
 

Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol, per el qual s'establixen els requisits esencials de seguretat per a la comercialització dels equips a presió. Boletín Oficial del Estado, núm. 210, 02.09.2015, pp. 77695-77769.

Resolució de 7 d'agost de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció. Boletín Oficial del Estado, núm. 200, 21.08.2015, pp. 75728-75803.

Resolució de 3 d'agost de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el IV Conveni Colectiu per a la aqüicultura marina nacional. Boletín Oficial del Estado, núm. 198, 19.08.2015, pp. 75245-75275.

Resolució de 3 d'agost de 2015, de la Dirección General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el XVIII Conveni colectiu general de la industria quimica. Boletín Oficial del Estado, núm. 198, 19.08.2015, p. 75276-75399. 
 

Resolució de 14 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni colectiu estatal de la indùstria metalgràfica i de fabricació de envasos metàl·lics. Boletín Oficial del Estado, núm. 191, 11.08.2015, pp. 72319-72390.

Resolució de 20 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni colectiu de majoristes i importadors de productes químics industrials i de drogueria, perfumeria i annexos. Boletín Oficial del Estado, núm. 187, 6.08.2015, pp. 70714-70761.

Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de juny de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 182, 31.07.2015, pp. 66158-66163.
 
Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normas europees que han sigut ratificades durant el mes de juny de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 182, 31.07.2015, pp. 66164-66166.
 
Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de juny de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 182, 31.07.2015, pp. 66167-66168.
 
Resolució de 22 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servici de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics. Boletín Oficial del Estado, núm. 176, 24.07.2015, pp. 62266-62269.
 
Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de juny de 2015. núm. 176, 24.07.2015, pp. 62596-62597.
 
Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com projectes de norma UNE, corresponents al mes de juny de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 176, 24.07.2015, pp. 62598-62605.
 
Esmena a l'Annex I de l'Acord sobre transports internacionals de mercaderiess peribles i sobre vehicles especials utiltizats en eixos transports (ATP), adoptada en Ginebra l'11 d'octubre de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 173, 21.07.2015, pp. 60367-60368.
 
Resolució de 15 de juliol de 2015, de l'Agència Estatal de Seguretat Ferrovièria, per la qual es convoquen exàmens, es publica el tribunal i s'assenyala lloc, data i  hora per a la realització dels exàmens per a l'obtenció i renovació dels certificats de consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses por ferrocarril. Boletín Oficial del Estado, núm. 171, 18.07.2015, pp. 60008-60011.
 
Resolució de 2 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual s'actualitza el llistat de normes de la instrucció tècnica complementària ITC-ICG 11 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. Boletín Oficial del Estado, núm. 169, 16.07.2015, pp. 59080-59084.
 
Resolució de 3 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni colectiu del sector oci educatiu i animació sociocultural. Boletín Oficial del Estado, núm. 168, 15.07.2015, pp. 58793-58846.
 
Resolució de 3 de juliol de 2015, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni colectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i industries auxiliars. Boletín Oficial del Estado, núm. 168, 15.07.2015, pp. 58847-58899.
 
Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de maig de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 160, 06.07.2015, pp. 55974-55976.
 
Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de maig de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 160, 06.07.2015, pp. 55977-55979.
 
Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual se publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de maig de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 160, 06.07.2015, pp. 55980-55985.
 
Instrucció IS-38, de 10 de juny de 2015, del Consell de Seguretat Nuclear, sobre la formació de les persones que intervenen en els transports de material radiactiu per carretera. Boletín Oficial del Estado, núm. 160, 06.07.2015, pp. 56009-56015.
 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció; el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senylització de seguretat i salut en el treball; el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 159, 04.07.2015, pp. 55096-55101.
 

Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació te en tramitació, corresponents al mes de maig de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 154, 29.06.2015, pp. 53396-53397. 

Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes de maig de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 154, 29.06.2015, pp. 53398-53403. 
 
Resolució de 8 de juny de 2015, de la Direcció General de Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni colectiu marc estatal per a les empreses organitzadores del joc del bingo. Boletín Oficial del Estado, núm. 146, 19.06.2015, pp. 51193-51231.
 
Esmenes de 2012 al Codi Internacional de sistemes de seguretat contra incendis (Codi SSCI), adoptades a Londres el 30 de novembre de 2012 mitjançant una Resolució MSC.339(91). Boletín Oficial del Estado, núm. 138, 10.06.2015, pp. 49063-49070.
 

Orde ESS/1068/2015, de 3 de juny, per la qual es prorroguen els terminis per a la presentació de les sol·licituds i de remissió dels informes-proposta dels incentius corresponents a l'exercici 2014, a l'empara del Reial Decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Boletín Oficial del Estado, núm. 136, 08.06.2015, pp. 48523-48523.

Resolució de 8 de maig de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes d'abril de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 125, 26.05.2015, pp. 45239-45242.

Resolució de 8 de maig de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes  UNE anul.lades durant el mes d'abril de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 125, 26.05.2015, pp. 45243-45245.

Resolució de 8 de maig de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes d'abril de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 125, 26.05.2015, pp. 45246-45254.

Resolució de 8 de maig de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes d'abril de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 122, 22.05.2015, pp. 43457-43458.

Resolució de 8 de maig de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes d'abril de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 122, 22.05.2015, pp. 43459-43464.

Resolució de 4 de maig de 2015, de la Secretaría d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'establix el Pla general d'activitats preventives de la Seguretat Social, a aplicar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en la planificació de les seues activitats per a l'any 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 115, 14.05.2015, pp. 41371-41377.


Resolució de 10 d'abril de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees normes europees que han sigut ratificades durant el mes de març de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 102, 29.04.2015, pp. 37540-37542

Resolució de 10 d'abril de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul.lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de març de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 102, 29.04.2015, pp. 37543-37546.

Resolució de 10 d'abril de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de març de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 102, 29.04.2015, pp. 37547-37552.

Resolució de 10 d'abril de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de març de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 98, 24.04.205, pp. 35997-35998.

Resolució de 10 d'abril de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes de març de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 98, 24.04.205, pp. 35999-36002.

Resolució de 16 de març de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de febrer de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 90, 15.04.2015, pp. 32144-32147.

Resolución de 16 de marzo de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul.lades durant el mes de febrer de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 90, 15.04.2015, pp. 32148-32149.

Resolució de 16 de març de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa,per la qual es publica la elació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de febrer de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 90, 15.04.2015, pp. 32150-32154.

Resolució de 16 de març de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com a projectes de norma UNE, corresponents al mes de febrer de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 85, 09.04.2015, pp. 30056-30062.

Resolució de 16 de març de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa,per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació té en tramitació, corresponents al mes de febrer de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 85, 09.04.2015, pp. 30063-30064.

Resolució de 26 de gener de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul.lades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de desembre de 2014. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015, pp. 25565-25567.

Resolució de 26 de gener de 2015,
 de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de desembre de 2014. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015, pp. 25568-25581.

Resolució d'11 de febrer de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de gener de 2015 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015, pp. 25582-25583.

Resolució d'11 de febrer de 2015,
 de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul.lades por l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de gener de 2015. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015, pp. 25584-25587.

Resolució d'11 de febrer de 2015,
 de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades por l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació durant el mes de gener de 2015. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015, pp. 25588-25592.

Resolució de 26 de gener de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de decembre de 2014 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 70, 23.03.2015, pp. 25244-25262. 

Resolución d'11 de febrer de 2015
, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a  projectes de norma UNE, corresponents al mes de gener de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 65, 17.03.2015, pp. 24147-24151.

Resolució d'11 de febrer de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la que sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyla de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de gener de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 65, 17.03.2015, 24152-24153.

Resolució de 2 de març de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Orde de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normae UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcat CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 65, 17.03.2015, 24154-24203.

Entrada en vigor de l'Acord de Seu entre el Regne d'Espanya i la Unió Europea (Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball), fet a Bilbao el 31 de març de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 54, 04.03.2015, p. 20054.