Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Memòries de l'INVASSAT

Memòria de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) corresponent a l'exercici 2015

[Descarregar el document en format PDF. 2,68 Mb.]

CONTINGUT


Índex
Introducció
1 Àmbit d'actuació de l'INVASSAT
2 Estructura
3 Memòria
4 Resum executiu
5 Assessorament i assistència tècnica
6 Servici de prevenció de riscos laborals del personal propi
 
Annex 1 – Plantilla
Annex 2.- Actuacions en matèria d'assessorament i assistència tècnica
Annex 3.- Sinistralitat laboral. Accidents 2015
Annex 4.- Sinistralitat laboral. Malalties professionals en 2015
Annex 5. Avaluació de riscos laborals
Annex 6.- Vigilància de la salut
Annex 7.- Simulacres
Annex 8.- Expedients de coordinació d'activitats
Annex 9.- Formació
Annex 10.- Actuacions a requeriment d'Inspecció de Treball
Annex 11.- Principals activitats de salut laboral i seguretat química de la Conselleria de Sanitat en 2014
Annex 12.- Principals activitats de salut laboral en matèria d'energia i mines.
Annex 13.- Principals activitats de salut laboral en matèria d'indústria.