Visualització de contingut web

FORMACIÓ 2011

(Versió pdf)

Disposa ací de l'oferta formativa de l'INVASSAT. Pot accedir tant a la documentació i ponències de les activitats ja realitzades com als programes de les pròximes.

La inscripció és gratuïta. 

Les sol·licituds es formalitzaran en web amb el formulari disponible en cada activitat.

L'adjudicació de les places s'efectuarà atenent els criteris de prioritat que s'establisquen en funció de la necessitat, les dades professionals i academics del sol·licitant, l'ordre cronològic, etc.

S'entregaran certificats d'assistència a tots els participants i a més, en els cursos, el corresponent diploma d'aprofitament si és el cas.