Visualització de contingut web

PREMIS AL CONEIXEMENT EN PRL 2018

 

Una forma de promoure la seguretat i salut, és el reconeixement dels millors treballs final de màster realitzats pels alumnes i dirigits per professors dels màsters en Prevenció de Riscos Laborals, incentivant d'aquesta manera la cultura preventiva dels tècnics en prevenció de riscos laborals, amb antelació a l'exercici de les seues funcions i reconeixent la labor dels directors dels millors treballs.
l'INVASSAT, pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors treballs final de màster o d'especialitat en PRL, promovent la seua difusió i premiant els seus autors i directors a través d'un reconeixement públic.

           DOCUMENTS

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Higiene en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2018, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o d'especialitat en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en PRL.

 

Tota la info ací