Visualització de contingut web

Normativa: Convenis col.lectius d'àmbit nacional

En esta secció posem a la seua disposició els convenis col·lectius sectorials d'àmbit nacional. En cada cas s'han extret els articles referits a la prevenció de riscos laborals i altres aspectes relaticos a la seguretat i salut en el treball. Per als acords col·lectius circumscrits a la Comunitat Valenciana li remetem al Buscador de convenis col·lectius del Registre de la Comunitat Valenciana de convenis i acords col·lectius de treball de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana.